Persbericht - 21.04.2017

Taxiplan: voorgestelde hervorming streeft naar ‘same level playing field’

Op woensdag 19 april laatstleden stelde Minister Smet zijn hervormingen van de sector van het bezoldigde personenvervoer voor, beter gekend als het Taxiplan. Doelstelling van de voorgestelde hervormingen is om de Brusselse mobiliteit te optimaliseren en de organisatie van de sector te verbeteren door de integratie van vervoersdiensten op aanvraag binnen een juridisch kader.

“BECI heeft steeds gepleit voor een juridisch kader dat een ‘same level playing field’ creëert voor de verschillende spelers, op basis van gelijke regels voor gelijke activiteiten. Tegelijk is een liberalisering van de sector noodzakelijk om de concurrentie en de differentiatie van de dienstverlening te bevorderen, ten voordele van de consument.” stelt Olivier Willocx, Gedelegeerd Bestuurder BECI.

BECI stelt vast dat de voorgestelde hervorming streeft naar een eengemaakt kader voor de verschillende spelers, met name op het vlak van veiligheid, fiscaliteit en zelfs milieu-impact.

“Er wordt een opleiding en een vergunning voorzien voor elke bestuurder. Om personen te mogen vervoeren, is men verplicht om te slagen voor een opleiding. Door de vergunningen aan chauffeurs te koppelen, creëert men een duidelijk fiscaal en maatschappelijke juridisch statuut. Bovendienwordt de voorkeur gegeven aan hybride of elektrische voertuigen voor het uitreiken van de vergunningen.” verduidelijkt Ischa Lambrechts, Adviseur Mobiliteit BECI.

BECI betreurt echter dat in feite een status quo nagestreefd wordt op het niveau van het aantal vergunningen doordat er gewerkt wordt met het huidige potentieel aan chauffeurs. De 500 bijkomende taxi’s waarvan sprake, zijn vandaag ook reeds actief op een platform.

“Idealiter trekt het Gewest de quota's voor vergunningen geleidelijk op, of schaft deze zelfs af alvorens de markt open te stellen voor nieuwe operatoren. Concurrentie op de markt zorgt ervoor dat het aantal voertuigen stabiliseert.” licht Ischa Lambrechts toe.

Verder staat BECI positief tegenover de beslissing om de transparantie van de gevraagde prijs ten opzichte van de gebruiker te waarborgen (via een toestel dat de tarieven bijhoudt, bv. taximeter of smartphone-applicatie).

 

Voor meer info:

Ischa Lambrechts
Adviseur Mobiliteit BECI
ila@beci.be
0475/75.12.30