Persbericht - 21.11.2016

Werkgeversorganisaties steunen GEN België

De 7 belangrijkste werkgeversorganisaties in België - BECI, CCIW, UCM, UNIZO, UWE, VBO en VOKA, hebben een principieel akkoord om mede een lokaal platform op te zetten van het Global Entrepreneurship Network dat zich richt op het stimuleren en ondersteunen van ondernemerschap in meer dan 160 landen. GEN Belgium, zal de diverse programma’s en activiteiten van het wereldwijde netwerk in België helpen ontplooien en coördineren, en ook een additionele brug zijn naar het buitenland voor de vele initiatieven die in België bestaan. GEN Global is een van de vele initiatieven die de vermaarde Kauffman Foundation steunt om meer ondernemerschap te stimuleren.

GEN is sinds 2011 actief in België met de Global Entrepreneurship Week: Tijdens die 3de week van November week worden in 160 landen diverse activiteiten georganiseerd door lokale organisaties. Ze  bestrijken erg uiteenlopende domeinen zoals wedstrijden, de begeleiding van starters, opleiding, netwerking en ontmoetingen met bedrijfsleiders,… De doelgroep van de activiteiten is zeer divers:  studenten,  zelfstandigen, werknemers, werkzoekenden of kansarme jongeren,…

De GEW wordt in België gecoördineerd door Freddy Nurski, die de operationele leiding zal nemen van de nieuwe Stichting GEN Belgium.