Een magazine voor al de ondernemingen in Brussel

BECI lanceert een nieuw economisch maandblad dat zich tot alle Brusselse bedrijven richt. Zijn benaming en het eerste nummer zullen dinsdag in avant-première worden voorgesteld.

Het magazine, dat Dynamiek/Entreprendre vervangt, wordt volgende week aan alle Brusselse bedrijven van meer dan 10 personen verdeeld.

“BECI staat als kamer van koophandel niet alleen ten dienste van zijn leden. Als werkgeversorganisatie heeft zij ook tot taak en roeping de belangen van alle ondernemingen in alle sectoren te verdedigen”, verklaart BECI voorzitter Thierry Willemarck. “Daarom moeten wij al deze bedrijven informeren en ervoor zorgen dat hun standpunten gehoor krijgen. Wij hebben dus beslist het magazine aan ieder van hen te sturen, naast de brede waaier Brusselse overheidsinstellingen waar Brussel metropool eveneens wordt verdeeld, namelijk de parlementen, ministeries, gemeentebesturen enz. Meer dan ooit willen wij het debat op gang houden.”

“Het gaat in dit geval niet om een eenvoudige upgrade van ons magazine. We hebben hier een totaal nieuw medium”, onderstreept hoofdredacteur Emmanuel Robert. “Niet alleen de titel en het verdeelpatroon zijn anders, maar ook het formaat, de maquette en de afwerking. De oplage werd van 14.000 naar 15.500 exemplaren opgetrokken. En wij hebben de aanpak van de maandelijkse themadossiers grondig gewijzigd om beter in te spelen op de belangen en de bekommernissen van de Brusselse ondernemingen.”

De nieuwe benaming, die nog even geheim blijft, straalt meteen de Brusselse eigenheid uit. “Wij houden van Brussel… In feite zijn wij Brussel”, zegt de heer Willemarck. “Brussel is een ijzersterk merk, een wereldwijd gekende economische en politieke hoofdstad, waarvan de Amerikaanse website Brand Channel de commerciële waarde op 456 miljard dollar raamde – véél meer dan Vlaanderen, Wallonië of België! Dit is wellicht het beste vaandel waaronder wij, op ons niveau, de internationale roem van Brussel en zijn ondernemingen kunnen promoten!”

Het tijdschrift krijgt ongewone afmetingen (22x31,2 cm; 10% groter dan een A4) en een verzorgde afwerking met een geniete rechthoekige rug. De onderwerpen worden over de vier permanente hoofdstukken ingedeeld: Think Tank (interviews, kronieken, thema’s uit de Brusselse politiek …), International, Ondernemen (hulpmiddelen, bedrijfspraktijken, cases studies …) en Community (agenda, BECI events, nieuws van onze leden …). Aan deze vier hoofdstukken voegt zich nog Topic¬ – het dossier van de maand, over een specifiek onderwerp. Het januarinummer ruimt veel plaats voor rangschikkingen, met de Top van de Brusselse ondernemingen. Het nummer daarop heeft over de inplanting en inrichting van kantoren in Brussel.


Dit artikel wordt u aangeboden door Emmanuel Robert, Media Coordinator, le 05/01/2015.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.