Pierre-Jean De Jonghe, Leading & Coaching Academy


Lid zijn van BECI helpt ons om de evolutie, behoeften en dynamiek van de markt van de ondernemingen en ondernemers te volgen.

Door haar opleidingen in coaching en leiderschapsseminaries wenst de Leading & Coaching Academy bij te dragen tot de omvorming van het leiderschap, door er een humanistische connotatie aan te geven in combinatie met prestatievermogen en efficiëntie. Ze wenst ook bij te dragen tot het individueel en collectief welzijn en de persoonlijke en collectieve efficiëntie.

Onze methode: voorrang geven aan uitwisselingen en praktijktoepassingen. Twee benaderingen die we kunnen terugvinden bij BECI. Deze methode moedigt de deelnemers aan om zich een filosofie, middelen en technieken van coaching, leiderschap en onderlinge communicatie eigen te maken, waaraan ze hun persoonlijke toets zullen geven.

BECI: dat zijn ook oplossingen en opleidingen om de ontwikkeling van onze activiteiten te begeleiden en om onze opleidingen in coaching en onze leiderschapsseminaries beter bekend te maken.


Pierre-Jean De Jonghe
Voorzitter van de Leading & Coaching Academy

www.lc-academy.eu/