Persbericht

BECI schaart zich achter ambitieus IRIS II-plan mits financiering volgt

BRUSSEL, 16 DECEMBER 2010 - De Brusselse werkgeversorganisatie BECI is bereid zich achter het ambitieuze IRIS2 plan te scharen, op voorwaarde dat het Brussels Gewest een even ambitieus als concreet investeringsplan op tafel legt om de mobiliteit in Brussel ingrijpend te verbeteren. Dat heeft BECI gisteravond duidelijk gemaakt aan Bruno De Lille, staatssecretaris voor Mobiliteit.

BECI – Brussels Entreprises, Commerce and Industry, ontving tijdens de Raad van Bestuur op 15 december Staatssecretaris voor Mobiliteit Bruno De Lille voor een toelichting over het IRIS II-plan. Het Strategisch Mobiliteitsplan IRIS II, onlangs goedgekeurd door de Brusselse regering, streeft ernaar om de verkeersdruk in het gewest met 20% tegen 2018 terug te dringen.

De strategische doelstellingen van het plan werden in debat met Staatssecretaris De Lille getoetst op de economische en sociale implicaties. Het plan bepaalt dat openbaar vervoer, fietsers en voetgangers op de eerste plaats komen in het mobiliteitsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bedrijven uiten echter wel hun bezorgdheid om de veiligheid van de werknemers die zich te voet of met de fiets verplaatsen in Brussel. Tegenover dit mobiliteitsbeleid moet dus een adequaat veiligheidsbeleid staan volgens BECI.

Maatregelen om het autoverkeer met 20% te laten dalen, zoals de uitbreiding van de metro, GEN (Gewestelijk ExpresNet), rationalisering van het parkeer- en goederenvervoerbeleid, onthaalt BECI positief. Het kan echter enkel een positieve impact hebben op de economische en sociale leefbaarheid van het gewest, als deze maatregelen simultaan worden uitgevoerd.

Het ambitieus IRIS II-plan vraagt dus om een even ambitieus investeringsplan. BECI benadrukt dat het budget nodig voor de integrale toepassing van het plan, aan het Gewest toegekend moet worden en dat de financieringszorgen geen aanleiding mogen zijn voor nog meer verkeersellende doordat restrictieve maatregelen (aangepaste wegeninfrastructuur en parkeerbeleid) eerder van kracht gaan dan de uitbreiding en modernisering van het openbaar vervoer. De economische slagkracht en attractiviteit van het Gewest moeten verzekerd blijven.

BECI en Staatssecretaris De Lille plannen voorts een samenwerking voor de oprichting van een logistiek platform, dit in het kader van Brussels Metropolitan.

 

-------

BECI (Brussels Enterprises Commerce & Industry) is het samenwerkingsverband tussen de Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel. BECI vertegenwoordigt 2/3 van de tewerkstelling in Brussel en telt meer dan 35.000 leden-ondernemingen. BECI verdedigt de individuele en collectieve belangen van Brusselse ondernemingen en biedt hen een uitgebreide waaier van diensten.

Brussels Enterprises Commerce and Industry

Meer informatie :

Roel Veyt
Media coordinator
02 563 68 53 – 0475 43 91 28 – rv@beci.be