Persbericht

FEDERALE VERKIEZINGEN 2010: VOICE OF BRUSSELS BUSINESS

BRUSSEL, 3 JUNI 2010 – Ontdek onze originele sensibiliseringscampagne… Tien dagen voor de verkiezingen kiest BECI voluit voor de vernieuwing en lanceert een sterke boodschap: Voice of Brussels Business. De Brusselse werkgevers hebben hun prioriteitenlijst klaar en verspreiden ze via een opmerkelijke campagne in de straten van de hoofdstad. Doel is de Brusselaars te sensibiliseren rond het eisenpakket van de Brusselse werkgeversorganisatie BECI – opdat de inzet van deze verkiezingen duidelijk is voor alle burgers.

BECI herinnert eraan dat het, net zoals de andere ondernemingsfederaties en sociale partners, de politieke crisis in België en de vervroegde verkiezingen betreurt, omdat we ons in volle financiële en economische crisis in Europa bevinden. Daarvoor is een Regering nodig, die de nodige maatregelen kan treffen om hieraan het hoofd te bieden. Door een crisis uit te lokken, speelt men met vuur en brengt men onze toekomstige welvaart, ons internationaal imago en onze attractiviteit in gevaar.

BECI veroordeelt het feit dat sommigen in de onmogelijkheid zijn om tot een akkoord te komen over een lokaal communautair probleem (BHV), dat de kiezers dreigt te polariseren en elke toekomstige onderhandelde oplossing nog moeilijker maakt. Dit kan leiden tot een lange politieke crisis die even gevaarlijk als nutteloos is.

BECI, dat de Kamer van Koophandel van Brussel en het Verbond van ondernemingen van Brussel groepeert, dat medestichter is van Brussels Metropolitan en medeondertekenaar van het solidariteitspact, legt sterk de nadruk op de essentiële rol van het Brussels Gewest voor de voorspoed en de aantrekkelijkheid van het hele land. Het is daarom primordiaal dat alle betrokken Overheden samenwerken voor het behoud van die troeven die dit centraal gebied van het land biedt en voor het oplossen van de specifieke problemen waarvoor het staat.

BECI stelt daarom volgende prioriteiten:

  1. Onderwijs, beroepsopleiding en tewerkstelling.
  2. Interregionale samenwerking om te komen tot een geïntegreerd economisch en sociaal beleid van Brussels Metropolitan.
  3. Een adequate financiering zodat Brussel zijn rol van internationale, nationale en gewestelijke hoofdstad beter kan vervullen ten voordele van iedereen.
  4. De versterking van de internationale rol van Brussel.
  5. Een staatshervorming en een hervorming van de instellingen, met als doel een grotere efficiëntie en lagere kosten.
  6. Een snelle en onderhandelde oplossing voor de communautaire problemen en in de eerste plaats van BHV, zodat we verlost zijn van dit chronisch probleem waardoor we steeds opnieuw internationaal aanzien verliezen en ons imago kelderen.

 

-------

BECI (Brussels Enterprises Commerce & Industry) is het samenwerkingsverband tussen de Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel. BECI vertegenwoordigt 2/3 van de tewerkstelling in Brussel en telt meer dan 35.000 leden-ondernemingen. BECI verdedigt de individuele en collectieve belangen van Brusselse ondernemingen en biedt hen een uitgebreide waaier van diensten.

Brussels Enterprises Commerce and Industry

Meer informatie :

Roel Veyt
Media coördinator
02 563 68 53 – 0475 43 91 28 – rv@beci.be