Persbericht

Inter-gewestelijk mobiliteitsoverleg komt geen seconde te vroeg

BRUSSEL, 3 FEBRUARI 2010 - Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit en Brigitte Grouwels, Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer gaven vandaag het startschot van het Vlaams-Brussels ministerieel overleg over interregionale mobiliteit. BECI en Voka - Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde juichen dit volmondig toe, al komt dit geen moment te vroeg! Dagelijks pendelen zo’n 350.000 mensen Brussel in en uit, mobiliteit is dus een bij uitstek inter-gewestelijk probleem. Steeds meer files op en rond de ring geven een directe economische schade van 207 miljoen euro per jaar of het equivalent van 4.500 gemiddelde Belgische jobs. Vlaanderen en Brussel kunnen zich niet permitteren dicht te slibben en moeten snel tot een multimodaal plan van aanpak komen.

Met concrete projecten kan deze samenwerking ook in de praktijk gebracht worden. Wat betreft openbaar vervoer bouwt Brussel aan een tramlijn naar het nieuwe NATO-hoofdkwartier. Deze zou doorgetrokken moeten worden tot de nationale luchthaven. Ook de tram tot aan het AZ-VUB in Jette strandt op een zucht van Wemmel, waar veel Brusselse werknemers wonen. Hier zou een transitparking kunnen gebouwd worden vanwaar men per tram tot in het stadscentrum of, per tram parallel met de ring, tot in de belangrijke tewerkstellingsbassins van Zaventem en Diegem kan komen. In beide gevallen zijn dit ingrepen met een sterke positieve invloed op de verkeerscongestie. Ook het netwerk van fietspaden moet geoptimaliseerd worden.

Gezien het fileleed en het structurele sluipverkeer door woonkernen is het niet verwonderlijk dat de Vlaamse overheid ook iets wil doen aan de Ringinfrastructuur. Hierbij mag en kan men niet voorbijgaan aan Brussel. Brussel heeft trouwens zelf alle belang bij een vlottere ring, zeker met de op stapel staande plannen voor een logistiek centrum op Schaarbeek Vorming, de inplanting van een voetbalstadion, een shoppingcentrum, congreshal enz. Beide gewesten zijn op elkaar aangewezen om samen de mobiliteitsproblemen constructief aan te pakken. BECI en Voka - Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde steunen daarom de bevoegde ministers, de openbare vervoersmaatschappijen en de waterbeheerders voluit om samen de problemen daadkrachtig aan te pakken en hopen dat het niet bij overleggen blijft.

 

-------

BECI (Brussels Enterprises Commerce & Industry) is het samenwerkingsverband tussen de Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel. BECI vertegenwoordigt 2/3 van de tewerkstelling in Brussel en telt meer dan 35.000 leden-ondernemingen. BECI verdedigt de individuele en collectieve belangen van Brusselse ondernemingen en biedt hen een uitgebreide waaier van diensten.

Brussels Enterprises Commerce and Industry

Meer informatie :

Roel Veyt
Media coordinator
02 563 68 53 – 0475 43 91 28 – rv@beci.be