Brussels Metropolitan

Persnota 9 december 2010

Internationale benchmarking Brusselse metropool met andere Europese metropolen

Brusselse metropool doorstaat crisis relatief goed, maar mist dynamiek :

 • Groeiende kloof tussen bevolkingstoename en beperkte jobgroei
 • Zakelijke diensten en handel sterkhouders
 • Potentieel voor toerisme en vrijetijd onderbenut

Dat zijn enkel centrale conclusies uit een onderzoek verricht door het Zwitsers onderzoeksbureau BAK Basel Economics in opdracht en onder begeleiding van de organisatie “Brussels Metropolitan”. Het onderzoeksbureau bracht de recente evolutie van de economie van de Brusselse metropool in kaart vergeleken met 14 andere Europese metropolen, evenals de internationale attractiviteit van de Brusselse metropool gemeten op basis van diverse indicatoren. De resultaten werden vandaag voorgesteld op een symposium georganiseerd door “Brussels Metropolitan”, een samenwerkingsverband tussen VOKA, BECI, UWE en VBO. De organisatie ontwikkelt gericht acties voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de Brusselse metropool, met bijzondere aandacht voor de economische interactie tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaams en Waalse rand rond Brussel. Brussels Metropolitan geniet de steun van drie gewesten.

 1. De Brusselse metropool doorstaat de crisis relatief goed

  De economische krimp van de Brusselse metropool (BM) bleef beperkt tot een 2%, terwijl de krimp voor de groep van 15 Europese metropolen gemiddeld meer dan 3% bedroeg. Enkel Lyon, Berlijn en Luxemburg deden het beter. Metropolen als Frankfurt, Londen, Stockholm, Dublin en Milaan kregen een klap van meer dan 6%.

  Het Zwitsers onderzoeksbureau schrijft de relatief beperkte schade van de crisis in de Brusselse metropool toe aan de specifieke structuur van de Brusselse economie. Deze is nog meer dan vele andere metropolen gespecialiseerd in publieke en zakelijke diensten die minder gevoelig zijn voor de internationale conjunctuur.

 2. De Brusselse metropool mist economische dynamiek

  De BM-economie kende het voorbije decennium een jaarlijks gemiddelde groei van een kleine 2%, iets beter dan het gemiddelde van de Europese metropolen. Luxemburg, Dublin, Londen en Madrid deden het over die langere periode bekeken veel beter. De werkgelegenheid groeide in de Brusselse metropool de voorbij tien jaar amper met gemiddeld jaarlijks en half procent, onder het Europees gemiddelde. De Vlaamse en Waalse rand (de arrondissementen Halle-Vilvoorde en Nijvel) presteerden beter dan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar vooral de jobgroei achterhinkt. Dat staat in schril contrast met de sterke bevolkingsaangroei in Brussel. De groei van de BM-economie heeft te lijden onder een beperkte werkgelegenheidsgraad, vooral in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 3. Zakelijke diensten de drijvende kracht van de Brusselse metropool

  De voorbije tien jaar werd de groei van de BM-economie vooral getrokken door zakelijke diensten. Deze sector levert inmiddels reeds bijna 18% van de toegevoegde waarde in de Brusselse metropool, terwijl die voor de Europese metropolen gemiddeld maar een 15% is. De financiële diensten zijn er de jongste jaren op achteruitgegaan, maar vertegenwoordigen wel nog steeds meer dan 10% van de BM- economie. Daarmee blijft BM vergeleken met de andere metropolen nog relatief gespecialiseerd in financiële diensten, maar de voorsprong verkleint. Opvallend is verder de lichte achteruitgang van de vastgoedsector in de BM-economie, terwijl die in de Europese metropolen er gemiddeld op vooruit is gegaan. Een pijnpunt blijft verder de relatief zwakke positie van horeca en toerisme, met een aandeel van amper 4% in de BM-economie tegenover 6% gemiddeld bij de Europese metropolen.

 4. Attractiviteit van de Brusselse metropool voor talent onderbenut

  BAK Basel Economics vergeleek ook de attractiviteit van de Brusselse metropool voor bedrijven en talent met andere Europese metropolen op diverse parameters. Brussel scoort goed in diverse rankings als zakenstad, maar het Zwitsers studiebureau legt wel enkele zwakke plekken bloot. De aantrekkelijkheid voor zakendoen wordt beperkt door hoge loonlasten en regulering van de arbeidsmarkt zowel als van de markten voor diensten en goederen. Dat zijn hangijzers die federaal dienen aangepakt.

  De Brusselse metropool scoort internationaal vergeleken wel goed inzake ligging en verkeersverbindingen, zowel als inzake onderzoekspotentieel. Inzake levenskwaliteit scoort Brussel in de BAK-studie eerder matig. Inzonderheid de hoge werkloosheid en relatief grote groep van lage inkomens in Brussel weegt op de attractiviteit, samen met de relatief zwakke score inzake veiligheid. Relatief sterke punten van Brussel zijn het onderwijs, de gezondheidsvoorzieningen en het cultureel aanbod. Maar deze troefkaarten worden onvoldoende omgezet in economische groei: de culturele en vrijetijdssector evenals de gezondheidszorgen zijn relatief zwak vertegenwoordigd in de economie van de Brusselse metropool./p>

 

Meer info : www.metropolitanbrussel.eu

 

Contacten :

VOKA :

BECI : Frans De Keyser fdk@beci.be

UWE : Jean De Lame jean.delame@uwe.be

VBO : Olivier Joris oj@vbo-feb.be

 

Brussels Enterprises Commerce and Industry Vlaams netwerk van ondernemingen Union Wallonne des Entreprises VBO-FEB
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaamse overheid Région Wallonne Vlaanderen in Actie Pact 2020