100% circulaire en lokale productie – Wat staat er op het spel voor het Brussel van morgen?

2 december 2020 om 11:12 

[genodigde artikel]

De huidige gezondheidscontext waarin de wereld zich vandaag bevindt, gepaard met  de economische, sociale en milieucrisis kaart des te meer de noodzaak aan om productiesystemen te herlokaliseren om duurzamere en veerkrachtiger modellen van onze samenlevingen te ondersteunen. Deze paradigmaverschuiving zal met name de ontwikkeling van een meer circulaire en lokale economie met zich meebrengen, een bron van vele kansen. Brussel werkt hier al aan, samen met tal van publieke en private actoren die zijn beginnen investeren. Dit is het geval voor citydev.brussels, met name via het beheer van zijn 3 Fablabs en de coördinatie van het IRISPHERE programma. Een van de ambities is om een ​​lokaal productienetwerk te creëren, gevoed door afvalstoffen uit Brussel.

Focus op innovatie

Citydev.brussels is één van de grootste eigenaren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met 208 ha grond en bijna 235.000 m² gebouwen bestemd voor economische activiteiten. De voormalige GOMB (gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) creëert ruimtes aangepast aan de behoeften van bedrijven zoals Fablabs, incubators maar ook bedrijventerreinen voor grote en kleine bedrijven en woningen, dit alles in nauwe samenwerking met alle de relevante regionale actoren.

Deze publieke speler zet zich al jaren in voor innovatie, milieuprestaties en de circulaire economie, zowel in zijn vastgoedprojecten als via de ontwikkeling van innovatieve projecten zoals het IRISPHERE-programma of de het opzetten van zijn netwerk van 3 regionale Fablabs, de CityFabs.

Fablabs ten dienste van de lokale economie

Toen België afgelopen voorjaar werd geconfronteerd met de gevolgen van het virus en de talrijke tekorten aan beschermingsmiddelen, ontstond er een golf van solidariteit en samenwerking binnen de Fablab-gemeenschap, gecoördineerd door citydev.brussels. Het principe van het FabLab “Fabrication Laboratory” bestaat uit een werkplaats waar een hele reeks machines wordt gedeeld, van de modernste (3D-printer, digitale snijder of freesmachine, …) tot de meest klassieke (timmermachines, naaimachine, post. Lassen, …). Deze workshop staat open voor ondernemers, ontwerpers, kunstenaars, doe-het-zelvers en studenten, ongeacht het kennisniveau, en zorgt voor toegang tot tools en kennis om projecten uit te voeren met computergestuurde machines.

De uitdaging van de crisis was om maskers, jassen, vizieren en beschermend glas te produceren, dit alles lokaal en op een zo kort mogelijke tijd. De mobilisatie van de gemeenschap van makers die actief zijn in het Brusselse fablab-netwerk heeft het mogelijk gemaakt om lokaal 115.000 vizieren, 33.000 maskers en 4.300 ziekenhuishemden te produceren.

Dit concrete voorbeeld toont het extreme nut aan van lokale productiesystemen die in staat zijn om zich aan te passen aan hedendaagse problemen.

De ontwikkeling van de circulaire economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het gewest is erg afhankelijk van de levering van materialen buiten de grenzen om deze goederen te produceren. Daar waar Brussel dagelijks grote hoeveelheden herbruikbaar materiaal weggooit, schaft het een even grote hoeveelheid primaire grondstoffen en afgewerkte producten aan.

Dit is een van de redenen waarom citydev.brussels heeft geïnvesteerd in het IRISPHERE-programma. Het doel is om de ontwikkeling van de circulaire economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te stimuleren door Brusselse bedrijven te begeleiden bij het verbeteren van de circulariteit van materialen en door de onderlinge samenwerking op regionaal niveau te versterken. Via deze acties is het de ambitie om nieuwe sectoren te ontwikkelen die een impact hebben op het Gewest, maar ook om infrastructuur te creëren die het mogelijk maken om materialen in Brussel te promoten.

Huidige lokale economische projecten

Momenteel werkt het IRISPHERE-team, bestaande uit 3 ontwerpbureaus (Ecores, Greenloop en Lateral Thinking Factory), aan de houtindustrie om te voorzien in de behoeften om het hergebruik van deze grondstof te systematiseren, met name in de bouwsector. Hout komt op de meeste bouwplaatsen voor in de vorm van bekisting, steigerbouw, als afwerking of als primaire structuur. Dit kan als zodanig worden hergebruikt of getransformeerd en beschikbaar worden gemaakt voor spelers in de circulaire economie, zoals bijvoorbeeld fablab-makers. Het gebrek aan tijd, aan opslagplaatsen, aan coördinatie tussen de actoren maakt het vandaag echter niet mogelijk om een ​​optimaal hergebruik van dit materiaal te realiseren.

De komende maanden van het project zullen worden besteed aan de lancering van een proefproject om ter plaatse de oplossingen te testen die deze problemen kunnen aanpakken en om een ​​gestructureerde sector te creëren op het niveau van het Brusselse achterland. IRISPHERE hoopt de operaties aan beide uiteinden van de keten te vereenvoudigen: enerzijds, bouwspelers die hun hout zo duurzaam en lokaal mogelijk willen; anderzijds door de toegang tot het depot te vereenvoudigen voor degenen die betrokken zijn bij de bouw of hergebruik van secundaire bronnen.

Met zijn twee ambitieuze projecten zet citydev.brussels voor de toekomst in op lokale productie van goederen uit circulaire materialen die beantwoorden aan de behoeften van het Gewest om de economie nieuw leven in te blazen en uit de crisis te komen.

 

Geïnteresseerd in deze projecten? Contact:

        Cityfab: pcollin@citydev.brussels

        IRISPHERE: info@irisphere.brussels

Over de auteur

Laurie Verheyen, medewerker bij het IRISPHERE programma

Delen