Politieke barometer

Door Vincent Delannoy  - 22 februari 2019 om 09:02 | 714 weergaven

©pixabay ©pixabay

In afwachting van de gewestelijke en parlementsverkiezingen, peilde Beci naar de verwachtingen van zijn leden en sympathisantenHieruit blijkt een uitgesproken wantrouwen ten opzichte van de gewestelijke en federale regeringen en een alomtegenwoordige bezorgdheid rond de mobiliteit van Brussel. Er bestaat verder veel belangstelling voor de digitale transformatie. En ten slotte evolueren de meningen over de kilometerheffing.  

 

Politiek: het vertrouwen nog steeds op de helling  

 

 

Op de vooravond van zijn terugtrekking uit het politieke leven neemt Didier Gosuin (Economie en Werk) voor het eerst tijdens deze legislatuur de top van de rangschikking, terwijl Guy Vanhengel (Financiën) tot dan toe aan de leiding stond. Cécile Jodogne (Buitenlandse handel) vervolledigt de top drie. Pascal Smet en Fadila Laanan blijven achterop hinken in de rangschikking. Dit is waarschijnlijk te wijten aan een zekere frustratie ten aanzien van hun competentiegebieden (respectievelijk Mobiliteit en Openbare Werken voor Smet en Openbare Netheid voor Laanan).  

 

 

 

 

 

Het vertrouwen van de ondernemers in de Brusselse regering scoorde al laag (14% ‘groot vertrouwen’ of ‘een zeker vertrouwen’ in onze vorige enquête). Inmiddels is het vertrouwen van de ondernemers in de federale regering ingestort, van 38% naar 25% ‘vertrouwen of groot vertrouwen’ sinds onze opiniepeiling van juli 2018. Ondertussen is de regering gevallen.  

 

De gewestelijke spelers, van Impulse tot Brussel Mobiliteit 

 

Impulse (Hub.brussels) 3,01 
Brussels Invest & Export (Hub.brussels) 2,97 
Citydev  2,91 
Innoviris 2,88 
Finance.brussels (SRIB) 2,85 
MIVB 2,84 
VDAB 2,81 
Bruxelles Formation 2,73 
Actiris 2,70 
Leefmilieu Brussel 2,64 
Brussel Mobiliteit 1,82 

 

Impulse blijft aan de top van de Brusselse besturen waar ondernemers de voorkeur aan geven, vóór Brussels Invest & Export, twee entiteiten die net zijn gefuseerd (met Atrium) tot Hub.brussels. Let op de stijgende waardering van Citydev (3e), Innoviris (4e) en Finance.brussels (5e), terwijl de VDAB en Actiris een paar stappen achteruit zetten (deze achteruitgang is relatief omdat nagenoeg alle gewestelijke spelers zich binnen een half punt bevinden. Een opmerkelijke uitzondering is Brussel Mobiliteit, die altijd laatst eindigt.  

 

Vertrouwen onder de ondernemers  

 

 

 

 

Goed nieuws voor Brussel: de ondernemers zijn minder dan ooit van plan om de stad te verlaten. Op de vraag of ze willen delokaliseren, antwoordt meer dan 60% negatief, de beste score sinds 2013. En als ze Brussel moesten verlaten, zouden ze toch in België blijven. Het buitenland is blijkbaar minder aantrekkelijk geworden: slechts 12,8% overweegt het land te verlaten: een historisch lage score. Is dit het resultaat van het beleid van de regering Michel?  

Dat kan zijn, maar de impact lijkt minder voor de hand liggend wat betreft investeringsplannen of rekrutering: slechts de helft van de ondernemers zegt bereid te zijn deze stappen te zetten. Dit resultaat vertoont een lichte daling.  

 

Voorrang aan mobiliteit, administratieve vereenvoudiging, maar ook de … digitale transformatie!  

 

 

 

Mobiliteit pronkt nog steeds duidelijk bovenaan de prioriteitenlijst van onze ondernemers, vóór administratieve vereenvoudiging en verlaging van de belastingen. We zitten met hetzelfde trio als in juli, in dezelfde volgorde. En ook de verhoudingen zijn min of meer dezelfde gebleven. De digitale transformatie werd voor het eerst opgenomen in de thema’s die wij aan de respondenten voorstelden. Ze kwam meteen op de vijfde plaats te staan, met 18,5% van de antwoorden. Dit getuigt van een echte bezorgdheid. Aandacht voor veiligheid neemt echter af: sinds december 2017 is deze geleidelijk gedaald van 21,6% tot 15,5%.  

 

Mobiliteitde kilometerheffing baant zich een weg  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is overduidelijk dat mobiliteit in en rond Brussel een grote zorg is en blijft voor ondernemers. Waarschijnlijk overleeft het trauma van de ‘anni horribiles’ 2015 en 2016 (Reyers viaduct, Stefanie tunnel, voetgangerszone en de eindeloze vertragingen van het GEN). In onze opiniepeilingen is mobiliteit – verreweg – de voornaamste reden tot bezorgdheid, nu al ruim drie jaar lang. Met als logisch gevolg dat het gewestelijke en federale beleid ter zake regelmatig onder schot komt te staan. De ontevredenheidscores klimmen torenhoog in onze enquête van januari: 88% ‘weinig of helemaal niet tevreden’ wat het Gewest betreft, en 90% voor het federale beleid. Pascal Smet? François Bellot? Wat mogen we verwachten?  

Het beheer van de Brusselse werven zorgt eveneens voor (veel) ontevredenheid, bij 80% van de respondenten.  

Een verrassing: het concept van een kilometerheffing wint geleidelijk aan terrein. Tussen juli 2017 en januari 2019 steeg het aantal ‘belangstellenden’ van 38% naar 48%. Tegelijk wordt het idee nu door slechts 37% van het publiek als onaanvaardbaar beschouwd, tegen 47% anderhalf jaar geleden. Bovendien beoordeelt voortaan 65% van de ondernemers de creatie van een bedrijfsmobiliteitbudget als een interessant concept.  

 

Delen

Vincent Delannoy

Adviseur Economie en Algemeen Beleid