Industrie 4.0: 3 tips om de menselijke uitdagingen in de onderneming aan te gaan

7 juni 2019 om 16:06 | 124 weergaven

Challenge entreprise

Iedereen heeft het over de vierde industriële revolutie. In feite zijn we dit nieuwe tijdperk al een paar jaar geleden binnengestapt. Hiervan getuigen de Big Data, het internet of things en de kunstmatige intelligentie. Deze opkomende technologieën gaan nu samenwerken om nog verder te reiken … het onbekende tegemoet. Beloftes zijn een stimulans voor de economie, ongeëvenaarde technologische verwezenlijkingen en een innovatievermogen waarvan we ons de draagwijdte nog moeilijk realiseren.

De overweldigende macht van al deze digitale technologie wekt bij heel wat mensen enige achterdocht. Nochtans betekent Industrie 4.0 een haast onmetelijke troef voor ondernemingen. Voor zover de bedrijven er uiteraard in slagen de hiermee gepaard gaande uitdagingen aan te gaan … In dit artikel leest u drie tips om een maximaal voordeel te halen uit dit nieuwe doorslaggevende tijdperk.

1. Maak van de machine een bondgenoot, geen vijand

De media staan er bol van: met de opkomst van al deze technologische innovaties, zou de machine de plaats kunnen innemen van de mens en hem dus ook zijn baan afsnoepen. Deze harde uitspraak verdient wat nuancering. Technologische doorbraken zijn inderdaad perfect in staat om sommige handmatige, repetitieve en voor het bedrijf dure taken af te schaffen of althans te vereenvoudigen. Maar het tijdperk waarin we het volledig zonder menselijke vaardigheden als kritisch denken of gevoeligheid zullen kunnen stellen, ligt nog niet in het verschiet.

In schril contrast met het pessimistisch beeld dat sceptici schetsen, vereist Industrie 4.0 steeds meer gevorderde vaardigheden om samen te werken met intelligente robots. Een voorbeeld is de automobielindustrie: daar is veel gespecialiseerde apparatuur het team van monteurs en ingenieurs komen versterken. Deze machines vervangen de mens niet, maar ze vereenvoudigen zijn taak zodat hij zich beter kan focussen op waar hij als mens echt in uitblinkt.

In 2018 maakte een studie van Agoria het gerucht ongedaan. Naar verwachting zouden er tegen 2022 75 miljoen banen verloren gaan, inderdaad, maar aan de andere kant zouden er 133 miljoen nieuwe banen ontstaan dankzij de nog steeds ongekende mogelijkheden die de technologie ons biedt. De vraag is natuurlijk hoe we al deze technologie kunnen aanvullen met het vereiste menselijke talent.

2. Een betere HR strategie om adequaat talent aan te trekken en te behouden

In België zoals overal kampt de bedrijfswereld met een ernstig tekort aan gekwalificeerd personeel in sterk technologie gebonden sectoren. De ‘war for talent’ zal steeds heviger woeden met de vierde industriële revolutie. Ondernemingen die nu al door een tekort aan hooggeschoold personeel zijn getroffen, zullen ook in de toekomst moeite hebben om mensen te vinden die het maximum kunnen halen uit de nieuwe technologieën. Talent aantrekken EN behouden: dit is voortaan de dubbele uitdaging!

Om de meest talentvolle werkkrachten aan te trekken, zullen de ondernemingen hun HR-strategie grondig moeten herzien. Waarom zouden gekwalificeerde personen trouwens voor het ene bedrijf gaan werken eerder dan voor een ander? Keuze genoeg! Werkgevers kunnen een dergelijke vraag beantwoorden door voorrang te geven aan talentbeheer, bijvoorbeeld via vorming en professionele ontwikkeling. Verder zullen dergelijke waardevolle werkkrachten gevoelig zijn voor een bedrijfscultuur die open staat voor innovatie. Dit kan hun keuze beïnvloeden.

3. Een samenwerking met overheid en onderwijs

Laten we het even hebben over de ‘triple helix’: de samenwerking tussen de bedrijfswereld, de overheid en het onderwijs is van doorslaggevend belang voor een gemakkelijker toegang tot de vierde industriële revolutie. Tegelijk zou dit de terechte angsten van sommigen kunnen bedaren (Zal ik mijn baan behouden? Ben ik in staat om deze nieuwe technologieën te begrijpen en me daaraan aan te passen?). En deze samenwerking zou de nieuwe generaties ten slotte beter voorbereiden op een totaal nieuwe arbeidsmarkt. In feite kan elk van de partners in deze ‘triple helix’ hiertoe bijdragen.

De overheid moet dit proces ergens ‘veilig stellen’ door een modernisering van de infrastructuur en door zelf de stap te zetten naar het digitale tijdperk. Op die manier zullen de overheidsdiensten objectieve informatie kunnen verstrekken aan burgers en werknemers die zich vragen stellen over hun toekomst.

Het onderwijs moet afstand nemen van zijn klassieke aanpak en zichzelf de nodige middelen gunnen om toekomstig talent op te leiden in de vaardigheden die de technologie vandaag verwacht. Louter theoretische kennis moet nu de plaats ruimen voor soepelheid en soft skills. Zulke vaardigheden zijn van doorslaggevend belang om het hoofd te bieden aan de razendsnelle evolutie van de technologie. Net als in Finland zal het onderwijs zijn programma grondig moeten herzien om vanaf de kleuterschool de nieuwe vereiste bekwaamheden beginnen aan te leren.

Industrie 4.0 brengt, naast een pak uitdagingen, belangrijke verschuivingen teweeg in de beroepswereld. Bedrijven die in het technologische tijdperk succes willen oogsten en hun groeiproces willen verderzetten, zullen moeten inspelen op de steeds sterkere relaties tussen machine, werkkrachten en externe spelers als de overheid en het onderwijs. Als de overheid hiertoe niet bijdraagt, zal het steeds moeilijker worden om getalenteerde kandidaten te vinden. En zonder hooggeschoold en bekwaam personeel zal de nieuwe technologie niet volop kunnen worden benut. De vierde industriële revolutie heeft de machines en de innoverende technologieën echter broodnodig.

En nu concreet, voor mijn eigen bedrijf?

Wilt u te weten komen wat de vierde industriële revolutie voor uw eigen onderneming zou kunnen betekenen? Downlad dan het Witboek ‘Welkom in de vierde industriële revolutie. De triple helix aanpak voor talent”.

Logo exellys

Gerrit Sarens, Chief Liaison Officer

gerrit.sarens@Exellys.com

+32 478 99 02 06

+32 78 48 28 88

www.exellys.com

Over de auteur:

Exellys fungeert als integrator van technisch talent (IT-profielen, wetenschapsmensen en ingenieurs) in de dagelijkse activiteiten van haar klanten. We zijn ervan overtuigd dat haar deskundigheid bedrijven vooruit helpt en voorbereidt op de uitdagingen van de toekomst… Industrie 4.0, bijvoorbeeld.

 

Delen