2020: niet tevergeefs

3 januari 2020 om 10:01 

Jean-Jacques Deleeuw werkte vroeger voor RTL, waar hij aan het hoofd stond van verscheidene afdelingen. Sinds 2015 is hij hoofdredacteur van bx1, de Franstalige Brusselse nieuwszender. Bx1 was tot nu toe aanwezig op televisie en op het web, maar zet nu ook de stap naar radio met bx1+. Jean-Jacques Deleeuw aanvaardde onze uitnodiging om het dossier Get Ready for Tomorrow te beheren voor Brussel Metropool. Zijn interview vindt u in podcast op www.beci.be/podcast.  

Het is ergens logisch dat een journalist wordt gevraagd om het Brusselse bedrijfsleven toe te spreken via het magazine van Beci, de vereniging van onze hoofdstedelijke bedrijven. Het initiatief heeft te maken met de media en met de hoofdstad. Ik moet toegeven dat ondernemingen het soms in de media zwaar te verduren krijgen: hun problemen krijgen veel vaker de aandacht van de voorpagina’s dan hun verdiensten 

De informatiesector houdt van alles wat dwars zit: een tegenvaller, een incident, maar ook innovatie. Toch zijn er in de wrede wereld van de media heel wat mensen met voeling voor constructieve journalistiek. Er is hier echter geen sprake van een krant die alleen het goede nieuws zou verkondigen. Dit is een aloude hersenschim van wie liever achter lovende woorden schuilt en terugschrikt voor de scherpe invalshoek van de vierde macht 

Journalisten zijn er om ‘verslag uit te brengen’. Dit is de betekenis van de Engelse term reporter. Dit verslag gaat gepaard met alle vragen die de context oproept, zoals het hoort in een democratie die de vrijheid van ondernemerschap en de persvrijheid koestert.  

Reclame en communicatie zijn in feite veel sterkere propagandamiddelen dan de relaties met de pers!  

Een regionaal medium als bx1 treedt op als getuige van wat er gebeurt en zich ontwikkelt in het Brusselse Gewest. Als dusdanig is het een bevoorrechte speler, via contacten met ondernemers in de hoofdstad. Precies daarom is het belangrijk om hier regelmatig Brusselse initiatieven in de kijker te zetten, bijvoorbeeld via programma’s als Big Boss1, After2 of het nieuwe Pitch3. De economie en het bedrijfsleven zijn even actueel als sport en cultuur.  

 

Uitdagingen  

Ons Gewest een nieuwe dynamiek en een nieuw leven inblazen om er de betere talenten naartoe te lokken (of ze te behouden): dit zijn vitale uitdagingen die de media en de ondernemingen gemeen hebben. Al is de algemene sfeer nogal somber – en dit is mede te wijten aan het internationale nieuws – toch zal de toekomst zijn wat we ermee zullen doen. Zowel in de gedragingen van de consument als in het beleid dat de media voeren, liggen er kansen voor het grijpen. De ‘Gafa’ verpletteren al de rest in de digitale wereld. Ze zijn tegelijk concurrenten en bronnen van uitzichten. Laten we er het beste van maken!  

In deze geest werd dit nummer van Brussel Metropool opgevat. Voor welke uitdagingen komen de leden van Beci te staan in 2020, het overgangsjaar tussen de oude en de nieuwe wereld? We hebben het hier over de digitale en de ecologische transitie, over nieuwe vormen van mobiliteit of administratieve maatregelen waaraan iedereen zich zal moeten aanpassen. Vandaar het belang om de lijst op te stellen van deze doelstellingen voor 2020, met detailinformatie en toelichtingen. Met de redactieraad hebben we er ook getuigenissen aan toegevoegd van allerlei ondernemers (grote bedrijven, KMO’s, zelfstandigen, overheid en privé). Ieder op zijn manier werpen zij een nieuw licht op deze onvermijdelijke uitdagingen.  

Nee, (bedrijfs)leider, je staat er niet alleen voor! 

 

Een tikkeltje vriendelijkheid in een wereld van pestkoppen  

Ik ben ervan overtuigd dat 2020 een jaar van ingrijpende veranderingen wordt. Het begrip ‘verandering’ beperkt zich niet tot de in de media zeer aanwezige ecologische transitie, maar omvat ook broodnodige gedragsveranderingen: welwillendheid en eerlijkheid. 

Welwillendheid is de terechte reactie tegen het dumpen van haat op sociale netwerken en de radicalisering van de standpunten (veganisten tegen allesvreters, auto tegen fiets, jongeren tegen babyboomers, noem maar op). Dit heeft niets te maken met rozengeur en maneschijn, maar met problemen onder ogen zien en die via denkwerk en overleg oplossen.  

Welwillendheid is geen achterhaalde waarde: ze is uiterst modern. Het gaat hier om actief luisteren, om snel maar gematigd reageren. Welwillendheid is ook een fout of een mislukking kunnen erkennen en zich aanpassen om er het beste uit te halen. Het is behendigheid in het gedrag en in het begrip van wat de mensen om ons heen meemaken.  

Eerlijkheid (fairness in het Engels) is een houding waarmee je je met trots in de spiegel kunt bekijken. Het is het exacte tegenovergestelde van onrechtvaardigheid en dubbele maatstaven. Het is de kunst om dingen proberen te doen op een manier die eerbied vertoont voor onze omgeving in de brede zin van het woord.  

In mijn beroep als journalist betekent dit ook het correct inschatten van de impact van al wat we in de media verspreiden. Het is een benadering van de objectiviteit, het vasthouden aan de feiten en bijsturen, als het moet. Mijn vurige wens is dat 2020 het jaar wordt waarin iedereen het onderscheid kan maken tussen goede informatie en nepnieuws. In 2019 heeft fake news te veel leed veroorzaakt.  

 

Rond Jean-Jacques Deleeuw tijdens de redactievergadering, van links naar rechts: Tim Devriese (Communication Executive Beci), Elisa Brevet (freelance journalist) en Emmanuel Robert (Media Coordinator Beci).  

Enkele richtlijnen voor het nieuwe jaar  

Eerlijkheid en welwillendheid betekenen voor de Brusselse ondernemingen een geweldige uitdaging. Ze moeten innoveren om aan de koolstofarme doelstellingen te voldoen. Ze moeten nieuwe procedures bedenken om de arbeidsomstandigheden te verbeteren ten voordele van de werknemer en van de werkgever (de statistieken van de burn-out en het ziekteverzuim moeten nu echt gaan dalen). De bedrijven moeten ook nieuwe markten ontdekken, nieuwe producten ontwikkelen, de meest ondankbare taken automatiseren enzovoort. 

En discriminatie moet de plaats ruimen voor verrijking door onze onderlinge verschillen.  

Met dit nummer van Brussel Metropool, dat we aan het team van Beci te danken hebben, krijgen we ongetwijfeld een duidelijker beeld in de doolhof van al wat in 2020 zal veranderen. Het wordt wellicht een waardevol vademecum, dat we best bij de hand houden.  

Moge iedereen, ik inbegrepen, binnen de 12 komende maanden zoveel mogelijk van deze uitdagingen aangaan. Onze nachten zullen er minder rusteloos van worden.  

2020 wordt een prachtig jaar, toch?  

 

Jean-Jacques Deleeuw 

Directeur Informatie en Hoofdredacteur van bx1, het medium bij uitstek in Brussel. 

 

 

Deze ontmoeting kunt u integraal in de Brussel Metropool podcast beluisteren

 

 

Delen