Tijdelijke werkloosheid

1 april 2020 om 11:04 | 260 weergaven

Erkenning als onderneming in moeilijkheden is niet langer noodzakelijk als u tijdelijke werkloosheid moet aanvragen.De procedures voor de invoering ervan zijn voor zowel werkgevers als werknemers sterk vereenvoudigd.

 

De procedures voor werkgevers zijn nu vereenvoudigd

Op vrijdag 20 maart heeft de Raad van Ministers een tweede deel van zijn sociaal en economisch beschermingsplan goedgekeurd. Alle aanvragen voor tijdelijke werkloosheid in verband met het COVID19, afkomstig van arbeiders en bedienden, worden nu behandeld als overmacht.

Alle gevallen van tijdelijke werkloosheid die verband houden met het coronavirus worden nu geacht het gevolg te zijn van gevallen van overmacht, zelfs als de beroepsactiviteit gedurende een aantal dagen wordt gehandhaafd.

Voor de duur van de beperkende maatregelen (voorlopig en tot en met 19.04.2020) is de werkgever niet langer verplicht om de bevoegde dienst voor de werkloosheid in de RVA tijdelijk te melden wegens overmacht. Bovendien zal deze periode waarschijnlijk worden verlengd tot 30.06.2020, indien de door de regering genomen gezondheidsmaatregelen worden verlengd of versterkt.

Indien u voor de periode vanaf 13.03.2020 als reden voor tijdelijke werkloosheid in DRS scenario 5 aangeeft (elektronische aangifte van het sociale risico wanneer u verwijst naar het aantal dagen dat de werknemer tijdelijk werkloos is), met vermelding van de codes „dagelijks karakter” 5.4 en „coronavirus” als reden, is dit gelijkwaardig aan de verplichte bekendmaking.

Deze procedure is geldig indien u reeds tijdelijke werkloosheid heeft verzonden wegens overmacht (voor de periode vanaf 13.03.2020) of als u om economische redenen reeds tijdelijke werkloosheid heeft verzonden.

De werkgever die om economische redenen aanvankelijk een tijdelijke mededeling inzake werkloosheid heeft gezonden, kan zich om redenen van overmacht naar de tijdelijke werkloosheidsregeling verplaatsen (reden:„coronavirus”), zonder dat verdere formaliteiten nodig zijn, zelfs als sommige werknemers nog aan het werk zijn of als de beroepsactiviteit nog enkele dagen duurt.

  • Indien de werkgever „economische redenen” opgeeft als reden voor tijdelijke werkloosheid in DRS scenario 5 (onder vermelding van de
    „dagelijks karakter” code 5.1), zijn de bestaande procedures nog steeds van toepassing (tijdelijke werkloosheid om economische redenen, mededeling van de eerste dag van de werkelijke werkloosheid, verplichte werkweek, enz.).
  • U moet zo spoedig mogelijk een DRS scenario 5 invoeren (op basis waarvan de RVA ook het bedrag van de uitkering voor de tijdelijke werkloze kan bepalen).U hoeft niet tot het einde van de maand te wachten met de invoering ervan, maar u moet dat in de loop van de maand doen, zodra alle gegevens tot het einde van de maand bekend zijn.
  • In de periode 01.03.2020-30.06.2020 bent u niet verplicht een C3.2A-controlekaart af te geven aan werknemers die tijdelijk werkloos zijn, ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid.

 

Meer info:

 

Nog vragen? Neem contact met ons op via het noodnummer 02 533 40 90

 

 

Delen