5 cijfers die jouw beeld over tijdmanagement op z’n kop zullen zetten

30 september 2022 om 09:09 

5 chiffres qui vous feront changer d'avis sur l’importance de la gestion des temps 5 chiffres qui vous feront changer d'avis sur l’importance de la gestion des temps

[Gastartikel]

Bedrijven en werkpatronen werden de afgelopen maanden en ondertussen zelfs al jaren meerdere keren ontwricht. Organisatie hebben veerkracht en wendbaarheid moeten tonen om op al deze organisatorische veranderingen adequaat te kunnen reageren.

Onder het mom : « never waist a good crisis », hebben bepaalde onderwerpen draagwijdte gekregen. Meer specifiek kregen de wensen en verlangens van werknemers een meer prominente plaats dan voorheen. Het is dus zoeken hoe deze verwachtingen in het functioneren van ondernemingen kunnen worden geïntegreerd.

Tijd, het is een centraal element die die (ver)nieuw(d)e verwachtingen van werknemers

Arbeidstijd heeft in deze een bijzondere, bijna centrale plaats ingenomen. Het is de verbindende factor binnen al deze nieuwe behoeften. Flexibiliteit, evenwicht tussen werk en privéleven, de vierdaagse werkweek, de tijd die men aan zijn beroepsleven besteedt… Het is voor veel werknemers een « deal breaker ».

En deze trend is niks lokaal. Integendeel… het fenomeen doet zich voor in de meeste Europese landen. Werknemers hechten nu een heel andere waarde aan tijd en of ze die tijd wijs investeren over hun taken. De oorzaak hoef je niet ver te zoeken en kan gedeeltelijk verklaard worden door de pandemie.

Hieronder 5 trends uit verschillende studies van grote panels van werknemers (in 2022) die het belang van die arbeidstijd illustreren.

44% van de werknemers beschouwt ‘werkuren en tijd’ als de belangrijkste reden om zich te engageren en in te zetten voor een bedrijf

Dat blijkt uit de SD Worx-studie The Perfect Match, die werd uitgevoerd onder werknemerspanels in 14 Europese landen. Arbeidstijd is dus de belangrijkste hefboom voor engagement. Het verkleint daarmee de afstand van onderwerpen zoals salaris, financiële stabiliteit, de inhoud van de opdrachten of de sfeer binnen de werkomgeving die doorgaans als zeer belangrijke parameters gezien worden.

42% zou een baan zonder flexibele werktijden niet accepteren

Te veel controle over de werktijden kan voor een groot deel van de werknemers een absolute afknapper zijn. Deze trend blijkt uit de Workmonitor-enquête, uitgevoerd door de Randstad Groep, onder 35.000 werknemers in 34 verschillende landen.

Voor 51% van de werknemers hangt de toekomst van het werk af van het evenwicht tussen werk en privéleven

Waarom is het zo belangrijk? Omdat ze eenvoudigweg het belangrijk vinden om tijd te hebben voor hun gezin, vrijetijdsbesteding en andere belangrijke zaken zoals gezondheid en opleiding/onderwijs. Dit is in ieder geval dat onderstreept wordt in het Global Talent Trends-onderzoek van Mercer onder 11.000 deelnemers (managers, HR-managers en werknemers) uit 16 verschillende landen.

59% van de ondervraagde werknemers beschouwt het evenwicht tussen werk en privéleven als hun topprioriteit.

Het evenwicht tussen werk en privéleven, of met andere woorden het beheer van de werktijd, is niet alleen een onderwerp van de toekomst, zoals de studie van Mercer stelt. Het is ook een echte “prioriteit” voor werknemers. Dat blijkt uit de barometer over de voorkeuren van werknemers die de JLL Group heeft uitgevoerd onder 4.000 werknemers in 10 verschillende landen. Twee afzonderlijke studies dus, maar met relatief vergelijkbare resultaten over arbeidstijd.

Hoe zit het met de Belgische werknemers? Voor 39,9% van hen is werktijd de belangrijkste trigger om betrokken te zijn binnen hun organisatie

Deze vaststelling werd benadrukt door de SD Worx-studie The Perfect Match, waaruit blijkt dat Belgische werknemers helemaal in lijn liggen met de verschillende trends die hierboven werden beschreven. Volgens dezelfde studie zegt niet minder dan 32,3% van hen dat ze hun baan zouden furven opzeggen als ze niet tevreden waren over het evenwicht tussen werk en privéleven.

 

Over de auteur

Sophie Henrion, Business Manager Protime

 

 

Delen