Aanpassingsvermogen, de nieuwe veel gezochte vaardigheid!

13 januari 2021 om 08:01 

[genodigde artikel] 

Vandaag is verandering het enige dat niet verandert. Daarom zijn recruiters meer dan ooit op zoek naar professioneel aanpassingsvermogen. Wat mogen we daaronder verstaan? Waarom is die vaardigheid zo belangrijk binnen onze organisaties? Een stand van zaken.

Aanpassingsvermogen is de bekwaamheid om verandering te aanvaarden en er positief op te reageren. Iemand die zich gemakkelijk weet aan te passen, voelt zich op zijn of haar gemak in de beroepsomgeving en eigent zich vlot nieuwe omstandigheden of een gewijzigde situatie toe. Deze medewerker stelt zich flexibel op in de manier waarop hij of zij zich gedraagt, denkt, leert en interageert. Het mag daarom duidelijk zijn dat de bedrijfswereld een dergelijke vaardigheid vandaag bijzonder begeert. Aanpassingsvermogen is van vitaal belang voor het voortbestaan van organisaties die het hoofd proberen te bieden aan alle veranderingen die de gezondheidscrisis oplegt. Dezelfde bekwaamheid effent ook de weg naar constante innovatie in onze samenlevingen.

Wegens de digitalisering en de nieuwe normen van beheer en bedrijfsvoering dienen onze medewerkers constant blijk te geven van aanpassingsvermogen. Deze inspanning zal een positieve of negatieve invloed hebben op het binnen de organisatie aanwezige talent. Een medewerker die vlot omgaat met veranderingen zal zijn of haar vaardigheden inzetten en zich briljant aanpassen. Omgekeerd zal een werknemer die zich weigerachtig opstelt ten opzichte van verandering en zich moeilijk aanpast, minder goed presteren. Hij of zij zal ook veel energie verspillen in een context die niet overeenstemt met zijn of haar temperament.

Een concreet voorbeeld. We zijn vertrouwd met face-to-face team management: bijna dagelijkse ontmoetingen met de medewerkers en een regelmatige stand van zaken, formeel tijdens vergaderingen of minder formeel bij de koffieautomaat. Daarmee vergeleken is het management van een team op afstand en virtueel totaal iets anders. Er zijn heel andere vaardigheden vereist om nieuwe instrumenten in te zetten en werkmethodes toe te passen die soms overhaast werden ontwikkeld en zonder voldoende opleiding geïmplementeerd. Idealiter vergt dit alles coaching, vorming, aanpassingen en beheer van de motivatie van het team. Die medewerkers hebben soms veel moeite met de nogal ondankbare context van opgelegd telewerk. Het is niet voor iedereen even gemakkelijk om zich aan te passen aan deze vorm van management, tools en goede praktijken (die vaak nog moeten worden ontwikkeld).

Elke persoon heeft een eigen aanpassingsvermogen, afhankelijk van zijn of haar temperament of achtergrond. Gelukkig kan aanpassingsvermogen als vaardigheid worden ontwikkeld en aangemoedigd.

Buiten zijn comfortzone presteren vereist zelfvertrouwen, veerkracht, emotionele intelligentie en een goede kennis van de eigen troeven en mindere kantjes. Dit is nodig voor de ontwikkeling van coaching- of opleidingsplannen gericht op de ontwikkeling en ontplooiing van het aanwezige talent.

Ooit zie Charles Darwin dat “De overlevende soorten niet de sterkste of de meest intelligente zijn, maar degene die zich optimaal aanpassen aan veranderingen”. De gezondheidscrisis levert hier een nieuw bewijs van! Laten we voortbouwen op het aanpassingsvermogen van onze medewerkers, zodat onze organisaties blijven groeien en functioneren.

 

Over de auteur

Amélie Alleman, Founder van Betuned

Delen