AEMC-verklaring over de Brexit

9 november 2018 om 10:11 

©GettyImages

De Alliantie van Kamers van Koophandel van de Europese metropolen (AEMC), die gezamenlijk de belangen behartigt van miljoenen ondernemers die economische groei over ons hele continent bewerkstelligen, is in toenemende mate bezorgd over vaagheid en besluiteloosheid rond het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Dit gebrek aan duidelijke  aanpak zorgt voor een grote onzekerheid bij het bedrijfsleven in onze metropolen, zowel op vlak van handel als van industrie. En de gevolgen daarvan worden stilaan duidelijk.

AEMC trekt aan de alarmbel omdat, naarmate de ‘Brexit’-datum van 29 maart 2019 nadert, het Brexit-discours,  zowel in het VK als in de EU, gedomineerd wordt door het ‘ No Deal’-scenario.

AEMC betreurt het besluit van het VK om de EU te verlaten, maar deze exit moet op een ordentelijke manier verlopen en, voor zover het praktisch haalbaar is, een nieuw economisch kader mogelijk maken dat bevorderlijk is voor een gezonde concurrentie die de toekomstige groei van alle bedrijven moet stimuleren.

Europa is welvarend geworden mede dankzij de collectieve inspanningen van grote en kleine grootstedelijke bedrijven, actief in alle sectoren en industrieën.

Brexit mag niet uitmonden in een beleidsstructuur, die in werkelijkheid de goede werking van Europese bedrijven remt en risico’s inhoudt voor banencreatie en de welvaartsproductie in heel Europa.

Voor AMEC is het duidelijk dat een ‘No Deal’-scenario ten koste van alles moet worden vermeden. We herhalen ook onze oproep voor een realistische overgangsperiode om voldoende ruimte te creëren voor Europese bedrijven en Europese regeringen om zich aan te passen aan een nieuwe situatie.

  • Het bedrijfsleven heeft het vermogen om grenzen te overschrijden, om te projecten te doen slagen en om te groeien.
  • Politiek kan daarbij een hefboom zijn.
  • AEMC roept daarom de leiders in het VK en de EU op zich volledig te concentreren op het afsluiten van een akkoord over de uittredingsovereenkomst vóór de vervaldatum van 29 maart 2019,  en om daarin  tevens de noodzaak te beklemtonen om de blijvende en succesvolle verbondenheid tussen Europese bedrijven te bevorderen.

Ten slotte wil AEMC dat een ordelijke Brexit het startpunt vormt voor een nieuwe onderhandelde samenwerking, waarin garanties worden opgenomen dat alle metropolitane gebieden hun belangrijke economische rol volledig kunnen blijven spelen.

 

Overeengekomen in Brussel op 26 oktober 2018 door vertegenwoordigers van Kamers van Koophandel van:

Berlijn, Brussel, Boedapest, Dublin, Frankfurt, Londen, Luxemburg, Manchester, Marseille

Delen