Arbeidsmarkt & werkgelegenheid

Voor een veerkrachtig brussel

#WhitePaper Brussel zal binnenkort het hoofd moeten bieden aan een sterke, snelle en massale toename van het aantal werkzoekenden. Om te vermijden dat een dergelijke situatie aansleept, moet snel worden gesleuteld aan de voorwaarden en omstandigheden op de arbeidsmarkt. In een eerste fase moet er een snelle reactie komen om nieuwe, snel inzetbare werkzoekenden zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. In een tweede fase zal het uiteraard niet mogelijk zijn om een werkzoekende op het spoor te brengen van een baan die niet bestaat. De uitdaging bestaat er dus in om banen te creëren die vandaag nog niet bestaan in laag gekwalificeerde functies. Dat kan door een versoepeling van de marktvoorwaarden (onder andere de werkgeverslasten op lage lonen). Verder moet worden ingezet op de kwalificatie van de werkzoekenden. Bij de keuze van opleidingen dienen deze mensen te worden gericht naar functies waarvoor een vraag bestaat op de markt, met onder andere een specifieke aandacht voor STEM- en IT-profielen. De drie krachtlijnen van deze strategie zijn dus de flexibilisering van de arbeidsmarkt, de kwalificatie van werkkrachten in het vooruitzicht van een baan waar vraag naar bestaat, en de oriëntatie op toekomstgerichte sectoren.

De snelle terugkeer naar een baan in het BHG geldt dus als een prioriteit om de OCMW’s te ontlasten, het aantal werklozen te verminderen en het herstel te bevorderen via een betere koopkracht.

emploi Bruxelles

Besproken onderwerpen

As 1 : strategie

As 2 : de situatie in Brussel

➔ Vaststellingen
➔ Mogelijke oplossingen voor het Gewest

As 3 : verzoek om federale maatregelen

➔ Opleidingen en permanente vorming (ook voor mensen die aan het werk zijn)
➔ Maatregelen ter ondersteuning van (lage) lonen
➔ Lagere kosten voor het woon-werkverkeer
➔ Arbeidswet boek: flexibiliteit en dynamiek
➔ Fiscale en sociale lasten vs tijdelijke werkloosheid
➔ Talent in de gezondheidszorg aantrekken en behouden

Download de whitepaper

Voor een veerkrachtig brussel

service image
Mobiliteit

De gezondheidscrisis heeft onze verhouding tot ruimte en verplaatsingen veranderd, op korte én op lange termijn.

Zie het dossier
service image
Digitalisering

De lockdown bracht twee opvallende fenomenen voor het voetlicht: de pijlsnelle ontwikkeling van telewerk en de even snelle uitbreiding van e-commerce.

Zie het dossier
service image
Green

Een betere coördinatie tussen de gewesten en het federale niveau evenals een gedeelde ambitie zijn van doorslaggevend belang.

Zie het dossier
service image
Globaal visie

Ontdek onze globaal visie

Lees meer