Arbeidsovereenkomst voor kaderleden

in partnerschap met Osborne Clarke

Deze modelarbeidsovereenkomst voor kaderleden (bediende) is opgesteld in samenwerking met Thierry Viérin, advocaat bij Osborne Clarke. Het kan worden gebruikt voor alle bediende met een leidinggevende functie (met uitzondering van handelsvertegenwoordigers) die voor onbepaalde of bepaalde tijd zijn aangeworven. De arbeidsvoorwaarden (werkuren, loon, voordelen, paritaire comité, non-concurrentiebeding, enz.) moeten worden ingevuld en/of aangepast volgens de door de partijen overeengekomen elementen.

Arbeidsovereenkomst kaderleden downloaden

Met dank aan onze partner