Attesten voor werknemers wanneer telethuiswerk niet mogelijk is 

4 november 2020 om 09:11 

Download het modelcertificaat

 

Telewerken thuis is nu verplicht voor alle bedrijven, verenigingen en diensten en voor alle medewerkers, tenzij dit onmogelijk is vanwege de aard van de functie, de continuïteit van het management van het bedrijf, de activiteiten of de diensten. Voor personeelsleden die niet thuis kunnen telewerken, moet een attest of ieder ander bewijs worden overgelegd waaruit blijkt dat zij op de werkplek aanwezig moeten zijn. 

 

Alle sectoren en ondernemingen vallen onder deze bepaling, ongeacht of het gaat om privé/publieke, of vitale/niet-essentiële sectoren. En dit geldt voor alle loontrekkenden (bedienden/arbeiders). 

 

Er is echter geen model of bepalingen met betrekking tot de exacte elementen die dit attest moet bevatten. 

 

Sommige informatie kan worden verkregen bij de sociale inspectiediensten, onder voorbehoud van verdere analyse. 

  • Alle mogelijke functies en taken, ook in “vitale” sectoren, moeten worden uitgevoerd door middel van telewerken als dat technisch mogelijk is. Het toepassingsgebied is dan ook zeer breed. 
  • De inspectie zal er vooral op toezien dat de werkgever actief meewerkt aan de bestrijding van de pandemie, d.w.z. door zoveel mogelijk telewerk toe te staan (bijvoorbeeld ook al is dit maar één dag per week mogelijk). Als de werkgever zich niet aan de regels houdt, wordt er proces-verbaal opgesteld. 
  • In een industriële of ziekenhuisomgeving, bijvoorbeeld, waar de activiteit duidelijk niet via telewerken kan worden uitgevoerd, mag het ontbreken van een certificaat niet worden bestraft door de inspectiediensten. De regels moeten met gezond verstand en pragmatisme worden toegepast. Noteer wel dat er op dit punt nog geen duidelijke richtsnoeren zijn. 
  • In alle gevallen en op elk moment moet de werkgever de reden voor de aanwezigheid van elke werknemer in het bedrijf kunnen vaststellen.
  • Werknemers die op weg zijn naar hun werk kunnen niet worden gecontroleerd (behalve tussen middernacht en 5 uur ’s morgens vanwege de avondklok). 

 

Wij blijven pleiten voor het vermijden van te zware administratieve lasten voor werkgevers, zeker voor werknemers voor wie telewerken niet mogelijk is.

Delen