Archief van de auteurAdminBECI

Enquête over Reach verordening

maart 31, 2022 2:57 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Enquête over Reach verordening

De Commissie herziet momenteel de REACH-verordening en wil graag zien wat de verwachte gevolgen van de voorgenomen wijzigingen voor kmo’s zijn door middel van een vragenlijst. Deze feedback zal de Commissie helpen de manier waarop de herziene REACH-verordening voor KMO’s werkt, te verbeteren. Gelieve de vragenlijst uiterlijk op 6 mei 2022 te beantwoorden via deze […]


Profielen van uitzendkrachten veranderd sinds Covid-crisis

maart 28, 2022 7:55 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Profielen van uitzendkrachten veranderd sinds Covid-crisis

Na een sterke achteruitgang van het uitzendwerk in 2020 vertoont de markt weer een stijgende lijn. Tijdens de afgelopen maanden groeide de vraag zelfs exponentieel. Naast dringende behoeften aan arbeidskrachten is de markt via die weg ook van plan om werknemers op lange termijn in dienst te nemen. Wie zijn die tijdelijke werknemers? En welk […]


BRUPARTNERS LEZ – Verzoek om geen geldboetes toe te passen omwille van niet-levering van nieuwe voertuigen

maart 17, 2022 9:53 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor BRUPARTNERS LEZ – Verzoek om geen geldboetes toe te passen omwille van niet-levering van nieuwe voertuigen

Minister MARON Minister VERVOORT Minister GATZ LEZ – Verzoek om geen geldboetes toe te passen omwille van niet-levering van nieuwe voertuigen Heren Ministers, Brupartners deelt de ambities van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de verbetering van de luchtkwaliteit, die met name in de tenuitvoerlegging van de lage-emissiezone (hierna « LEZ ») tot uiting komt. In […]


Meertaligheid als katalysator van diversiteit

maart 15, 2022 3:14 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Meertaligheid als katalysator van diversiteit

De wereldbevolking spreekt nagenoeg 7.000 talen. Veel staten hebben dan ook meer dan één officiële landstaal. Meertaligheid verspreidt zich en dat is uiteraard schitterend nieuws. Meerdere talen machtig zijn is trouwens een onbetwistbare troef op persoonlijk vlak en in het beroepsleven. In Brussel hoor je 104 talen. Dat is een van de redenen waarom onze […]


Schaadt werk de gezondheid?

maart 15, 2022 9:32 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Schaadt werk de gezondheid?

[gastartikel] De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) omschrijft gezondheid als een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden. De gezondheid beperkt zich dus niet tot de afwezigheid van ziekte of gebrek. In de huidige “post-Covid” situatie, na twee jaar obsederende aandacht voor onze gezondheid, stellen we ons de volgende vraag: is werk nu eigenlijk bevorderlijk of schadelijk […]


De arbeidsdeal: impact op uw HR-beleid?

maart 14, 2022 12:38 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor De arbeidsdeal: impact op uw HR-beleid?

[gastartikel] Midden februari bereikte de federale regering een akkoord over een pakket arbeidsmarktmaatregelen, de zogenaamde “arbeidsdeal”. Dit akkoord beoogt twee doelen: de verdere modernisering van het Belgische arbeidsrecht (met focus op flexibiliteit en nieuwe tendensen, zoals e-commerce) en het bereiken van een werkgelegenheidsgraad van 80% tegen 2030. In deze bijdrage schetsen wij de maatregelen. Let […]


Het recht op deconnectie in de maak

maart 14, 2022 7:46 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Het recht op deconnectie in de maak

[gastartikel] De grens tussen arbeidstijd en rusttijd van werknemers is de laatste jaren alsmaar meer vervaagd, zeker nu dat telewerk sinds de start van de coronacrisis sterk in de lift zit. Door de stijging van het gebruik van digitale arbeidsmiddelen voelen werknemers zich voortdurend geconnecteerd. Vaak wordt verwacht dat zij ook na hun uren digitaal […]


The Bike Project: gratis ondersteuning fietsbeleid voor KMO’s

maart 8, 2022 6:41 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor The Bike Project: gratis ondersteuning fietsbeleid voor KMO’s

[gastartikel] De fiets boomt in Brussel, en niet enkel voor verplaatsingen in de vrije tijd. Steeds meer werknemers kiezen ervoor om naar en van hun werk te gaan op hun stalen ros, omdat het leuk, gezond en vaak ook de snelste optie is. Van fietsvergoeding en leasing… Bijgevolg krijgen bedrijfsleiders en HR–medewerkers steeds vaker vragen […]


Meer werkuren voor studenten in 2022

maart 2, 2022 6:55 am Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Meer werkuren voor studenten in 2022

[gastartikel] Ziekte, quarantaine, gesloten scholen … Heel wat bedrijven kampen tegenwoordig met een hoger ziekteverzuim dan normaal. Studenten inhuren kan een oplossing zijn om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren. Om bedrijven met een tekort aan arbeidskrachten te ondersteunen, werden maatregelen getroffen die studenten meer laten werken, mét behoud van een gunstige belastingregeling. Meer informatie […]


Arbeidsdeal – overzicht van de maatregelen

februari 16, 2022 4:29 pm Gepubliceerd door Reacties uitgeschakeld voor Arbeidsdeal – overzicht van de maatregelen

De regering bereikte in de nacht van 14 op 15 februari een akkoord over de arbeidsdeal die enerzijds tot doel heeft om meer mensen aan het werk te krijgen door het wegwerken van een aantal drempels op de arbeidsmarkt, maar anderzijds ook inzet op een betere werk-privébalans voor de werknemers. Over de twee meest heikele […]