Beci protesteert tegen beslissing om steun aan Brusselse exporteurs stop te zetten!

22 november 2023 om 14:11 

De begroting van het Brussels Gewest zal in 2024 drastisch worden teruggeschroefd. Wat Buitenlandse Handel betreft, wil Staatssecretaris Ans Persoons de subsidies voor Brusselse exporteurs afschaffen in 2024.

BECI verneemt uit de pers dat het Brussels Gewest, met name via Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Ans Persoons, de subsidies voor Brusselse exporteurs voor het komende jaar gewoon wil afschaffen! Naar verluidt is die beslissing gevallen na de begrotingsonderhandelingen van de Brusselse regering.

“Eens te meer worden bedrijven – in dit geval KMO’s – opgeofferd aan bezuinigingen,” zegt Olivier Willocx, CEO van BECI. “Deze subsidies bedragen ongeveer €4 miljoen per jaar.”

KMO’s hebben deze financiële steun nodig om opdrachten te verkrijgen in het buitenland. De identificatie van potentiële nieuwe klanten buiten België, de onderhandeling en de ondertekening van een exportcontract met een buitenlandse partner vereisen soms meerdere prospectiereizen naar de doellanden. Deelname aan handelsbeurzen in die landen vertegenwoordigt ook een aanzienlijk budget. Veel KMO’s zouden zich dit niet kunnen veroorloven zonder de steun van het Gewest.

“Na de verschillende hindernissen – vooral op het vlak van mobiliteit, belastingen en de aflevering van vergunningen – die bedrijven trachten te overwinnen wanneer ze hun activiteiten binnen het Gewest willen ontwikkelen, is dit de zoveelste beslissing die de uittocht van Brusselse bedrijven naar Vlaanderen en Wallonië nog zal verergeren”, waarschuwt de vertegenwoordiger van de Brusselse bedrijven. “De beste manier om van Brussel een economische woestijn te maken”, vervolgt hij.
BECI heeft de indruk dat ondernemingen helemaal niet worden gerespecteerd in Brussel. De Staatssecretaris neemt een eenzijdige beslissing zonder zelfs maar eerst naar de mening van de sociale partners (Brupartners) te polsen.

BECI vraagt de Brusselse regering daarom om deze beslissing ongedaan te maken en de toekenning van exportsubsidies te verlengen tot 2024. België is een klein land. Brusselse bedrijven moeten exporteren om te overleven. Bovendien helpt de promotie van onze paradepaardjes op exportgebied om het merk Brussel te versterken. Het Gewest heeft trouwens onlangs een aanzienlijk budget uitgetrokken om dit merk wereldwijd te positioneren. Zonder zijn bedrijven kan Brussel onmogelijk in het buitenland worden gepromoot.

Tot slot verwachtte BECI steun voor bedrijven in deze bijzonder hachelijke tijden, namelijk door een verlaging van de belastingen, die de laatste tijd uit de pan zijn gerezen, vooral wat onroerend goed betreft. Zo ontmantelt de stad de schaarse voordelen die er nog voor ondernemingen bestaan in het Brussels Gewest. Het risico is groot dat meer bedrijven naar de andere twee gewesten zullen trekken, met negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid in Brussel. Men kan zich dus echt vragen stellen bij de motivatie achter een dergelijke beslissing.

Delen