Beci-UWE-Voka ontmoeten Charles Michel en de ministers-presidenten

30 mei 2019 om 07:05 

@Belga

Op 7 mei ontmoetten de gewestelijke werkgeversvertegenwoordigers Olivier Willocx (Beci), Hans Maertens (Voka) en Olivier de Wasseige (UWE) de Belgische Premier evenals de Vlaamse, Brusselse en Waalse Minister-Presidenten. Met dit initiatief dragen Beci, Voka en UWE een gemeenschappelijke boodschap uit voor de volgende gewestelijke en federale coalities: 12 prioriteiten voor de volgende regionale en federale coalities.

Hoe sterk geregionaliseerd de economische bevoegdheden in België ook zijn, de drie gewestelijke werkgeversvertegenwoordigers delen een gemeenschappelijke visie rond zes belangrijke sociaaleconomische domeinen waar fundamentele ingrepen dringend nodig zijn om in elk gewest het niveau van de economie en van de samenleving op te krikken. Deze domeinen zijn mobiliteit, onderwijs, de arbeidsmarkt, de overheid, energie en innovatie.

Voka, UWE en BECI zijn het erover eens: we mogen ons niet tevreden stellen met de goede economische situatie van de afgelopen jaren. De conjunctuur gaat stilaan naar beneden en de structurele uitdagingen zijn aanzienlijker dan ooit. “Een aantal belangrijke economische en sociale verschuivingen die al geruime tijd aan de gang zijn, zullen zich in de loop van de volgende legislatuur voltooien. In deze omstandigheden kan de overheid rekenen op de ondernemers, want die zullen zich blijven inzetten voor innovatie, uitmuntendheid, welvaart en werkgelegenheid”, stelt Hans Maertens (Voka).

“De agenda van de bedrijfswereld is duidelijk en is bedoeld om het niveau in elk gewest te verbeteren. Wij wensen dat de toekomstige coalities dit in de praktijk zullen brengen. Hiervoor kunnen ze nu al rekenen op onze samenwerking”, verklaart Olivier de Wasseige (UWE).

De werkgevers uit de drie gewesten willen met deze samenwerking een duidelijk signaal geven: “Grote uitdagingen zoals de files, een betere tewerkstellingsgraad of een effectief energiepact laten zich niet tegenhouden door gewestgrenzen. Wij vragen de politici dat ze over gewest- en bevoegdheidsgrenzen heen een beleid voeren dat goed is voor onze ondernemingen. Dus geven we zelf het goede voorbeeld. Begin april al gaven we gezamenlijk onze visie voor het Brusselse Gewest, en nu voor heel het land”, aldus Olivier Willocx (BECI).

Informatie: https://www.beci.be/nl/whitepapers/

 

Delen

Vincent Delannoy

Adviseur Economie en Algemeen Beleid