BECI verzet zich tegen de plannen voor de herinrichting van de R21

28 oktober 2022 om 16:10 

Volgend op de bekendmaking van de plannen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft Beci in samenwerking met de Brusselse Havengemeenschap (BHG) een klacht ingediend bij het College van Burgemeesters en Schepenen van de Stad Brussel.

BECI is er immers van overtuigd dat het project voor de herinrichting van de R21 in zijn huidige vorm een permanente schade zal toebrengen aan de bedrijven in de Midden-Noordelijke Kanaalzone. De analyse en evaluatie van die schade ontbreekt bovendien ook nog eens in het milieueffectenrapport (MER).

9000 banen

Het economische centrum dat door de nieuwe plannen getroffen wordt vertegenwoordigt om en bij de 9.000 banen, waarvan sommige ook laaggeschoold.

Het project verandert structureel de wegen naar de aangrenzende haven- en industriegebieden. Die infrastructuur is van levensbelang voor het vervoer van materialen en goederen naar de Brusselse Ring.

Tegenstrijdig

Bovendien druisen de plannen van de Stad Brussel in tegen die van de Brusselse Gewestregering die het gebruik van het Kanaal voor de overslag van goederen en materialen verder wil uitbreiden.

Daarnaast hebben drie andere projecten, de voetgangers -en fietsoversteekplaatsen onder de bruggen Sainctelette, De Trooz en Van Praet (Parkway 21), eveneens een impact op de economische activiteiten in de haven.

Onvolledig MER

De verwoestende gevolgen van de verwijdering van rijbanen en het onbruikbaar maken van enkele wegen werden ook niet bestudeerd in het MER. Het project vermindert nochtans aanzienlijk het aantal rijstroken van de R21 van vijf (twee in de richting van vertrek uit de stad en drie in de richting van aankomst in de stad) tot twee rijstroken (één in elke richting).

Het project mist bijgevolg een globale visie op de mobiliteitsproblemen en is in strijd met het Regionaal Mobiliteitsplan Good Move.

Terug naar de tekentafel

Het hele plan moet volgens ons terug naar de tekentafel want, zoals de plannen nu op tafel liggen, betekent dit de doodsteek voor de economische activiteiten en meer in de Brusselse Kanaalzone. De laatste vijf jaar hebben 15.000 bedrijven Brussel verlaten. Hoeveel gaan er nu volgen?

Tot slot eisen wij, en dit samen met heel veel andere bedrijven en stakeholders, gehoord te worden in de overlegcommissie en dringen we dus aan op een officiële uitnodiging.

Lees hier de Technische Nota van “Wery Legal” ®

Delen