BREXIT: Aanslepende onzekerheid

2 december 2020 om 11:12 

Het Brexit referendum ligt al meer dan vier jaar achter de rug en de tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk overeengekomen overgangsperiode loopt op 31 december af. Ondanks alles blijft de toekomstige handelsrelatie tussen beide partijen momenteel nog onduidelijk. Zien we weldra een terugkeer naar de WTO-regels? Te midden van al deze instabiliteit proberen zowel Britse als Europese ondernemingen de mogelijke impact te verzachten, maar de depreciatie van het pond sterling had al als gevolg een winstderving en een dalende concurrentiekracht voor de Belgische exporteurs.

Volgens een verslag van het Comité van de Regio’s wordt België naar verwachting een van de EU lidstaten die het zwaarst door Brexit zullen worden getroffen. En dat geldt vooral voor Vlaanderen door de sterke handelsbetrekkingen van zijn havens met het Verenigd Koninkrijk. Maar ook Brussel zal in geen geval gespaard blijven, want daar geldt het Verenigd Koninkrijk als vierde handelspartner. We spraken met Kris Mercelis, Country Manager bij Ebury in België, om na te gaan hoe bedrijven met dit probleem omgaan. “Onzekerheid is nog steeds de belangrijkste impact.

Hoofdkantoor in Brussel na Brexit

Ebury is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde financiële dienstverlener met 25 kantoren over de hele wereld, waaronder 17 vestigingen in de EU (het Verenigd Koninkrijk uitgezonderd). “De sterkste rechtstreekse impact van Brexit is, voor ons althans, dat we een EU hoofdkwartier na Brexit moesten zoeken”, vertelt Mercelis. “Om onze financiële diensten in de EU te kunnen blijven aanbieden, moesten we een vergunning in een andere lidstaat verkrijgen – en een paspoort uit die lidstaat naar de rest van de EU. Al onze EU-klanten die momenteel een beroep doen op de dienstverlening van de Britse entiteit moeten tegen het einde van het jaar naar hier zijn gemigreerd.

Er werd gehoopt dat Brussel ondernemingen uit het Verenigd Koninkrijk zou aantrekken die willen verhuizen. “Brussel werd gekozen na grondig onderzoek, en dan vooral vanwege de diepe betrokkenheid van de regelgever hier”, onthult Mercelis. Andere factoren waren de geografische nabijheid, de vlotte transportverbindingen met het Verenigd Koninkrijk en de multiculturele bevolking. “De actieve bevolking is in Brussel hooggekwalificeerd, meertalig en cultureel bijzonder divers, wat een grote troef betekent voor elke buitenlandse werkgever.”

Kostenbesparing

Belgische ondernemingen die naar het Verenigd Koninkrijk exporteren, hebben een daling van de winst vastgesteld wegens de verminderde waarde van het pond sterling ten opzichte van de euro. Nu Brexit bijna voltooid is en de gezondheidscrisis haar tol eist, trachten veel bedrijven de kosten terug te schroeven. “Het pond sterling is een van de voornaamste valuta’s die de Belgische KMO’s gebruiken”, weet Mercelis. “Ebury kan geen hulp aanbieden bij grensoverschrijdingen of douanerechten, maar kan wel grensoverschrijdende betalingen vergemakkelijken en zich agressief opstellen bij het kopen en verkopen van vreemde valuta.

Bezorgdheid wegens instabiliteit

De impact van Brexit op lange termijn zal pas kunnen worden voorspeld wanneer de handelsbesprekingen afgerond zullen zijn. “Vergeleken met een jaar geleden zijn veel bedrijven vandaag beter voorbereid. Toch blijft het grootste probleem de onzekerheid. Een harde Brexit zou pijnlijk zijn, maar als we genoeg tijd krijgen om ons voor te bereiden, kunnen we alvast praktische oplossingen uitwerken.

Ebury heeft in Brussel vier mensen aangeworven naar aanleiding van Brexit. Toch waarschuwt Mercelis dat de positieve impact van Brexit beperkt is. “Onveiligheid en extra lasten voor de handel zijn nooit een positief gegeven. Ik geloof dat onze klanten en wijzelf gewoon hopen op een goede handelsovereenkomst met zo weinig mogelijk beperkingen.”

Delen