Brexit: akkoord of geen akkoord, de douane zal er zijn…

12 december 2020 om 08:12 

[genodigde artikel]

Volgens de terugtrekkingsovereenkomst heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie op 31 januari 2020 verlaten. De EU en het Verenigd Koninkrijk zijn echter een overgangsperiode overeengekomen die tot 31 december 2020 loopt. Tijdens deze transitie blijft het EU-recht van toepassing op het Verenigd Koninkrijk. Er zijn dus geen gevolgen inzake douane of belastingen.

Het maakt echter niet uit of de EU en het Verenigd Koninkrijk nu wel of niet tot een akkoord komen: het bedrijfsleven wordt in elk geval vanaf 1 januari 2021 geconfronteerd met douaneformaliteiten. Een eventuele overeenkomst zou de weg effenen naar een preferentieel tarief voor invoer in het Verenigd Koninkrijk of de EU, op voorwaarde dat de producten worden beschouwd als afkomstig van het VK of de EU, in overeenstemming met de oorsprongsregels die in de overeenkomst zullen worden vastgesteld.

Welke douaneformaliteiten staan ons te wachten?

Het eerste wat een bedrijf dat goederen gaat importeren of exporteren moet doen, is controleren of het een EORI-nummer heeft. Het acroniem EORI staat voor Economic Operators Registration and Identification number. Als uw bedrijf reeds douaneformaliteiten vervult, is de kans groot dat de onderneming dit nummer al bezit. Voor andere bedrijven is het van groot belang dat zij dit nummer zo snel mogelijk aanvragen. Meer informatie vindt u op de website van de Belgische Douane.

Zodra u uw EORI-nummer hebt verkregen, bent u eindelijk klaar om uw goederen te importeren/exporteren. De douaneformaliteiten houden daar echter niet op. Als u uw goederen importeert of exporteert vanuit de EU naar het Verenigd Koninkrijk of vice versa, moet u die goederen ook bij de douane aangeven. U hebt twee mogelijkheden om dit te doen: of u doet het zelf (in dit geval is het aangewezen om enige kennis van douanezaken te hebben), of u doet een beroep op de diensten van een douane-expediteur (ook bekend als douanevertegenwoordiger).

Als u uw goederen naar het Verenigd Koninkrijk exporteert, dient u de exportformaliteiten te vervullen. Die bestaan uit:

  • een summiere exportaangifte (deze wordt meestal opgenomen in uw exportaangifte, of wordt door de vervoerder gedaan);
  • een exportaangifte;
  • mogelijk een transitaangifte.

Als u uw goederen vanuit het Verenigd Koninkrijk in de EU invoert, moet u de volgende invoerformaliteiten vervullen:

  • een summiere aangifte bij binnenkomst indienen (dat gebeurt normaal gesproken door de vervoerder);
  • een invoeraangifte indienen;
  • eventueel de regeling voor douanevervoer zuiveren.

Afhankelijk van de goederenstroom gaat u misschien best na of het niet nuttig zou zijn een douane-opslagplaats te gebruiken – of de regeling actieve of passieve veredeling in te schakelen.

Wanneer u uw goederen gaat importeren of exporteren, is het van essentieel belang dat u die goederen van tevoren hebt geclassificeerd om er een Taric-code aan toe te kennen – en dat u de douanewaarde van uw goederen correct hebt berekend.

Voor bedrijven die al betrokken zijn bij de invoer/uitvoer met landen waarmee de EU een preferentiële overeenkomst heeft gesloten en die een certificaat van oorsprong bij de uitvoer van hun goederen afgeven, is het ook zeer belangrijk rekening te houden met de Britse bestanddelen die in hun product zouden zijn opgenomen. De Britse inhoud (materiaal of verwerking) zal in het kader van de preferentiële handelsovereenkomsten van de EU immers als “niet van oorsprong” worden beschouwd voor de vaststelling van de preferentiële oorsprong van producten waarin die inhoud is verwerkt.

Het is dus nooit te laat om zich voor te bereiden op Brexit, maar het wordt wel dringend noodzakelijk.

À propos de l’auteur

Mauro Giffoni, Directeur bij Customs4Trade

Delen