Brexit: Belgische maatregelen ingeval van ‘no deal’

24 januari 2019 om 11:01 

brexit europe england flag like chain broken brexit - 3d rendering

Er is een budget van 30 miljoen euro uitgetrokken voor een reeks uit te voeren maatregelen. De douanediensten werven extra personeel aan. Er wordt gesleuteld aan een wetsontwerp dat de rechten en plichten van de Britten in België en de Belgen in het Verenigd Koninkrijk regelt. Het gaat onder meer over de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, verzekeringen, gezondheidszorg, asiel en migratie.

Zie het wetsontwerp betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

 

Delen