Brexit en politieke instabiliteit: wees erop voorbereid!

6 maart 2018 om 15:03 

©Thinkstock

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk bereiden zich voor op een Brexit die hard zou kunnen aankomen. Maar hoe kunnen ondernemingen zich wapenen tegen een dergelijke uitkomst, waarvan de precieze gevolgen moeilijk te voorspellen blijven?

 

Beoordeel de internationale bedrijfsrisico’s als u van plan bent om zaken te doen in het buitenland. Onverwachte politieke gebeurtenissen en abrupte wijzigingen in regelgeving kunnen steeds voorvallen. De huidige kloof tussen burgers van over de hele wereld bedreigt trouwens de internationale handel en ook uw bedrijf.

Vrijhandelsovereenkomsten – als de Europese interne markt – kunnen opeens in vraag worden gesteld. Het nettorendement van uw buitenlandse activiteiten komt dan in het gedrang. De Brexit zou ondernemingen moeten aanzetten zich niet enkel voor te bereiden op een harde grens tussen het VK en Europa maar ook een sterk plan B te voorzien.

Bij de Brexit onderhandelingen neemt het risico op een no-deal scenario toe. Voor bedrijven is afwachten en veranderingen ondergaan geen optie. Een harde Brexit zou namelijk onherroepelijke consequenties hebben voor hun financiën. Laten we daarom nu al een aantal aanpassingen invoeren: clausules in internationale contracten, douaneformaliteiten en BTW, financiële risicoberekening enz.

Met een harde Brexit zou het VK geen toegang meer krijgen tot de Europese interne markt en verdwijnt het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal. Beide partijen moeten zich hier op voorbereiden met voldoende douanebeambten en betrouwbare systemen.

 

Bedrijven: wat nu?

Ook de bedrijven moeten een harde Brexit aankunnen. Veel ondernemingen die enkel binnen de EU actief zijn, blijken onvoldoende vertrouwd met douaneformaliteiten.

Door de Brexit en zijn onzekerheden zullen veel bedrijven op zoek gaan naar andere markten of strategieën. Ondanks de kosten en inspanningen wordt dit wellicht een kans om andere markten buiten Europa aan te boren. Maar dan niet zonder internationale risico’s te identificeren. Hoe worden producten verzonden en ontvangen? Welke impact hebben de doorlooptijden? Hoe gaat u om met lopende commerciële contracten? Het kostenbeheer is een ander heikel punt. Hoe kunt u als ondernemer anticiperen op bijkomende verkoopkosten en het risico van winstderving beperken? Oplossingen wapenen de bedrijven in deze onzekere tijden. Wordt de Brexit een kans om morgen internationaal sterker te staan?

Naast de politieke analyse van de Brexit hoort een operationele aanpak. De tijd is rijp voor business analyses en maatregelen. Met inzicht in de mogelijke gevolgen weet u welke stappen u kunt zetten. Pas zo nodig de commerciële contracten aan, herzie uw prijsbeleid en ontwikkel andere strategieën. Zo rentabiliseert u wellicht de investeringen die de Brexit oplegt, verkent u andere internationale markten en verwerft u nieuwe vaardigheden en betere processen.

 

 

 

Delen