Brexit – Welke veranderingen voor de bedrijven met de handels- en samenwerkingsovereenkomst EU-VK?

8 januari 2021 om 08:01 

Op 1 januari 2021 verliet het Verenigd Koninkrijk de interne markt en de douane-unie van de EU en alle EU-beleidslijnen. Dit zal ingrijpende veranderingen teweegbrengen die gevolgen hebben voor burgers, bedrijven, overheidsdiensten en stakeholders in zowel de EU als het Verenigd Koninkrijk. 

In december 2020 werd een nieuwe „handels- en samenwerkingsovereenkomst” gesloten om hun toekomstige betrekkingen te regelen nu het Verenigd Koninkrijk een derde land is. 

Welke veranderingen sinds 1 januari 2021?  

Zelfs met de nieuwe handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK zijn er grote veranderingen sinds 1 januari 2021. Het Verenigd Koninkrijk verliet de interne markt en de douane-unie van de EU, alsmede alle EU-beleidslijnen en internationale overeenkomsten. Het zal een einde maken aan het vrije verkeer van personengoederendiensten en kapitaal met de EU. De EU en het Verenigd Koninkrijk zullen twee afzonderlijke markten vormen; twee verschillende regelgevende en juridische ruimtes. Hierdoor zullen belemmeringen voor de handel in goederen en diensten en voor grensoverschrijdende mobiliteit en uitwisselingen ontstaan.

De overeenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk voorziet in nultarieven en nulcontingenten voor alle goederen. Om van deze handelspreferenties te kunnen profiteren, moeten bedrijven aantonen dat hun producten voldoen aan alle noodzakelijke oorsprongsregels. Om de naleving te vergemakkelijken en de administratieve rompslomp te verminderen, stelt de overeenkomst handelaren in staat de oorsprong van goederen zelf te certificeren en voorziet zij in „volledige cumulatie” (wat betekent dat handelaren niet alleen de gebruikte materialen van oorsprong kunnen verwerken, maar ook indien de verwerking in het Verenigd Koninkrijk of de EU heeft plaatsgevonden).

De douaneprocedures zullen in het kader van de overeenkomst worden vereenvoudigdbijvoorbeeld voor de “Authorised Economic Operator”. Dcontroles zullen van toepassing zijn op alle verhandelde goederen. Alle Britse goederen die de EU binnenkomenmoeten nog steeds voldoen aan de regelgevingsnormen van de EU, onder meer inzake voedselveiligheid (bv. sanitaire en fytosanitaire normen) en productveiligheid. 

 

Zie de factsheet

Zie de checklist voor de betrekkingen EU-UK

Delen

Jean-Philippe Mergen

Director Export - Enterprise Europe Brussels