Brexit High Level Group: “Blijven voorbereiden op no deal tot tegendeel zeker is”

11 september 2019 om 09:09 

©GettyImages

Minister van economie Wouter Beke heeft vandaag de Brexit High Level Group (HLG) – onder het voorzitterschap van Graaf Buysse – bijeengeroepen, samen met vice-eersteminister Koen Geens en Europarlementslid Kris Peeters. De bijeenkomst besprak de stand van het brexit-proces en de voorbereidingen voor het bedrijfsleven. De HLG vraagt om voorbereidingen te blijven treffen voor een no deal, zolang een brexit met akkoord niet zeker is.

De politieke toestand in het Verenigd Koninkrijk is chaotisch en zorgt voor veel onzekerheid. De wet die een no deal verbiedt is een opsteker, maar het scenario van een brexit zonder akkoord lijkt toch nog niet helemaal van de baan te zijn. Een dergelijk scenario zou een harde klap betekenen voor de Belgische economie. Die zou met 2,35 procent krimpen en er zouden 42.000 banen verloren kunnen gaan (cijfers KU Leuven). Bovendien kan een no deal op langere termijn nog meer desastreuze gevolgen hebben, zoals aanslepende en complexe onderhandelingen over een toekomstige stabiele handelsrelatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. De High Level Group en de Belgische werkgevers pleiten voor een ambitieuze toekomstige relatie om de belangrijke handelsstromen open te houden met garanties voor de goede werking van de Europese interne markt.

De impact van een no deal kan worden opgevangen als het scenario goed wordt voorbereid. België heeft met de Brexitwet van maart 2019 hiervoor de basis gelegd. Ook bedrijven moeten zich voorbereiden. Voormalig minister van economie Kris Peeters lanceerde een jaar geleden de Brexit Impact Scan, die bedrijven helpt om de gevolgen van een no deal brexit in te schatten.  Ook de Europese Commissie stelt een specifieke checklist voor bedrijven ter beschikking. De FOD Economie zal op 1 oktober, in samenwerking met de leden van de HLG, een geactualiseerd lijst van veelgestelde vragen publiceren. Ook op gewestelijk niveau werden de nodige voorbereidende maatregelen genomen. In nauwe samenwerking tussen de HLG, de FOD Economie en de gewestelijke diensten (met name FIT, AWEX en HUB.Brussels), werden en worden roadshows georganiseerd om bedrijven te sensibiliseren.

 

De HLG herinnert eraan dat het Verenigd Koninkrijk eerder dit jaar een overzicht van voorlopig tariefschema presenteerde dat zou worden toegepast in het geval van een no deal brexit[1]. Voorlopige simulaties tonen aan dat ongeveer 20% van de Belgische uitvoer hieraan onderhevig zijn.

De HLG verwelkomt de beslissing van de Europese Commissie om financiële steun te voorzien voor landen die getroffen worden door de brexit. De HLG ondersteunt de oproep van Belgische Europarlementsleden voor een versnelde bespreking en goedkeuring door het Europees Parlement van de voorstellen van de Europese Commissie.

[1] Zie https://www.gov.uk/government/collections/customs-vat-and-excise-regulations-leaving-the-eu-with-no-deal

Delen