Brussel, de stad die zich vergist

16 februari 2018 om 11:02 

Guy Delhaye

Naar aanleiding van het debat over de mobiliteit in Brussel, stuurde een van onze lezers ons onderstaand cursiefje, dat wij integraal publiceren.

Als oplossing voor onze mobiliteit krijgen we doodlopende projecten en verboden-rijrichtingsgedrochten voorgeschoteld. Terwijl de handel in Brussel sputtert, wordt in het wilde weg geverbaliseerd. De parkings? Controle overal en blijkbaar slechts voor ingewijden, want zonder een bankkaart raak je er niet meer binnen. Parkeergelegenheid is een met uitsterven bedreigde soort. En ondertussen woedt de jacht op klant en wagen. De luchtvervuiling viert hoogtij dankzij de gigantische CO2 uitstoot die resulteert uit eindeloze wegomleggingen, niet-gesynchroniseerde verkeerslichten en opzettelijke verkeersopstoppingen door de beperking en versmalling van invalswegen. En dan maar beweren dat er steeds meer wagens in de stad rondrijden! Larie en apekool! In het geniep wordt Brussel mishandeld, gewurgd en verpauperd.

We dachten nochtans dat een betere mobiliteit de terugkeer van burger en klant naar het stadscentrum zou bevorderen. Zijn we naïef? Misschien kan een parkingtarifering volgens de lengte van de wagen het gebruik van kleinere en minder vervuilende auto’s in de stad aanmoedigen? Met de tijd verkwist aan het zoeken van een parkeerplaats in een doolhof van éénrichtingsstraten en ontoegankelijke wegen, verliest zowel automobilist als handelaar geld. En dan houden we nog geen rekening met de schade aan onze lichamelijke en psychologische gezondheid! Vermoeidheid en zwaarmoedigheid … Bovendien peperduur.

Waarom zouden we het verkeer van voertuigen in Brussel niet aanmoedigen? Maar dan kleine, weinig vervuilende en niet al te krachtige wagens. Een Hummer die niet meer betaalt om te parkeren dan een tweemaal kleinere Smart, dat gaat toch niet op? Dat zulke lompe terreinwagens niet extra worden belast voor de overdreven en nutteloze vervuiling die ze veroorzaken, valt moeilijk te begrijpen. Het (schandalig) argument dat beweert dat krachtige wagens meer opbrengen aan de Staat, houdt geen steek. De gezondheid van de burgers, van hun longen, hun zenuwen en hun bloeddruk, kost fortuinen aan de gemeenschap. En met kortere wagens kunnen we ook meer parkeerplaatsen aanbieden op eenzelfde oppervlakte.

De suggesties die we hier aanhalen, roepen natuurlijk andere vraagstukken op, zoals de keuze van bedrijfswagens, die blijkbaar zo indrukwekkend mogelijk moeten zijn. En we verwachten ook een serieuze protestgolf, moesten vrachtwagens verplicht worden alleen ‘s nachts te leveren en overdag geen toegang krijgen tot de stad (zoals in Rome, 2000 jaar geleden). Misschien zou dit nieuwe kansen bieden aan het gecombineerd spoor/wegvervoer en de waterwegen, met als positief gevolg meer leveringen met lichte bestelwagens, die tegelijk minder plaats innemen, minder duur zijn en minder vervuilen. Volgens dezelfde logica zou men kleinere bussen kunnen inzetten op secundaire lijnen en tijdens daluren, wanneer de reizigers zeldzaam zijn. Hoe vaak zien we niet in het schrale licht van een avond een gelede bus voorbijrijden met één enkele passagier aan boord? Het geld dat wordt uitgespaard door de aankoop van lichte bestelwagens en kleine bussen die minder verbruiken, kan de aanwerving van bijkomende chauffeurs en onderhoudspersoneel compenseren. En tegelijk voor meer tewerkstelling zorgen.

Onze politieke mannen en vrouwen moeten geen andere prioriteiten nastreven dan de dienst aan de bevolking. Het is dus hoog tijd om de handen uit de mouwen te steken en met gezond verstand te werken voor het welzijn van de burgers en de gezondheid van het zakenleven in Brussel. Zoals de soldaten in onze straten zeggen als ze met een probleem geconfronteerd worden: “Bewegen!” En dan liefst in de goede richting, want onze toekomst hangt er van af.

 

 

Wenst u uw mening bekend te maken? Hebt u een voorstel voor Brussel en zijn ondernemingen? De tekst is welkom bij de redactie: er@beci.be.

 

Delen