Brussel Metropool, een ‘augmented’ magazine

3 januari 2019 om 09:01 

Beste lezers,

Uw magazine pronkt vanaf 2019 met een nieuw vormgeving. Het formaat is compacter en handiger. Wij drukken voortaan op een ander papiersoort, met een natuurlijk tintje. En de bladschikking is nu moderner. Tot zover de meest opvallende evoluties, die u wellicht onmiddellijk hebt opgemerkt.

Subtieler is de verandering van aanpak, met meer inspiratie van buiten uit. Vanaf dit nummer vragen we aan een ‘gasthoofdredacteur’ om de touwtjes in handen te nemen en met ons het maandelijkse dossier voor te bereiden. Hiermee zoeken wij een bredere kijk op zaken, nieuwe standpunten, kortom al wat voor onze lezers extra toegevoegde waarde betekent. Emmanuel Goedseels (van Whyte Corporate Affairs) is onze eerste hoofdredacteur voor één nummer. Hij heeft deelgenomen aan onze redactievergadering, thema’s en gesprekspartners voorgesteld en met onze journalisten een aantal invalshoeken besproken. Hij gaf blijk van een merkwaardig enthousiasme en schreef zelf de intro van het dossier ‘Get Ready for Tomorrow’, dat er zonder zijn bijdrage totaal anders had uitgezien. In de volgende nummers dagen we andere bekende figuren op dezelfde manier uit.

Inhoudelijk verandert uw magazine (enigszins), met enkele nieuwe rubrieken. U weet wellicht dat Beci nu over een audiovisuele studio beschikt en zijn eerste podcasts de wereld instuurt. U vindt in het magazine interviews van ondernemers. Dezelfde vraaggesprekken kunt u onverkort beluisteren op onze website. Wij publiceren verder stukken uit onze elektronische nieuwsbrieven en informatie die ook op onze sociale media is verschenen. We kiezen dus resoluut voor een ‘cross-media’ aanpak, waardoor papier en digitaal elkaar aanvullen.

Achteraan het tijdschrift vindt u twee eerder speelse rubrieken. Met het eerste ontdekt u Brussel in de voetsporen van ondernemers. En in de tweede leest u de anekdotes waaruit grote ondernemingen zijn ontstaan.

Uw magazine staat niet stil. Het wordt vernieuwd, verfraaid en verrijkt met nieuwe samenwerkingen. Het krijgt nieuwe inhoud en het statuut van ‘augmented’ tijdschrift tussen de andere media van Beci. Het betreedt dus resoluut het digitale tijdperk en volgt hierin onze kamer van koophandel in volle evolutie.

Wij hopen dat u deze gedaantewisseling waardeert en wensen u veel leesgenot, naast een gelukkig en succesvol nieuwjaar, uiteraard!

 

 

Delen