Brussels Meets Brussels

een week vol debatten van 12 tot 16 oktober 2020
Brussels Meets Brussels is de jaarlijkse bijeenkomst van Brusselse ondernemers. Dit jaar brengen we u een week lang Facebook live uitgezonden politieke debatten in het kader van de Brusselse relance. Je krijgt de kans om een virtueel debat aan te gaan met de ministers van de Brusselse regering en de ondernemers van de regio.

Economie en mobiliteit: onverenigbaar? (NL)

Maandag 12 oktober van 14u tot 15u

De kick-off van deze editie zal plaatsvinden op 12 oktober in aanwezigheid van minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt. Welke strategie moet worden toegepast om de vervuiling en files in Brussel te bestrijden zonder daarom de economische aantrekkingskracht van de regio in het gedrang te brengen? Welke hefbomen zal de regio inzetten om de mobiliteit in Brussel te vergroenen? Hoe gaat men de nodige publiek-private partnerschappen tot stand te brengen?

➔  Mobiliteit : visie Beci post-covid 19. Voor een veerkrachtig brussel.

➔  Volg deze Facebook Live

Welke nieuwe banen voor de Brusselaars? (FR)

Dinsdag 13 oktober van 15u30 tot 16u30

Voor het tweede debat van de week nodigen we Bernard Clerfayt, minister van Werk en Digitale Transitie uit in onze studio’s. De digitale transformatie werd versneld door de crisis en deze transformatie stelt het Gewest voor verschillende uitdagingen: voldoen werkzoekenden aan de behoeften van de Brusselse arbeidsmarkt?
We zien een mismatch tussen vraag en aanbod van vaardigheden. Hoe wil de Brusselse regering deze kloof dichten? Bezit het Gewest over “digital governance” en een strategie om de marktontwikkelingen te volgen?

➔ Werk : visie Beci post-covid 19. Voor een veerkrachtig brussel.

➔  Volg deze Facebook Live

Bedrijven, motor van de transitie (FR)

Woensdag 14 oktober van 14u15 tot 15u15

Veel ondernemers in Brussel hebben het gezegd, de covid-crisis heeft de noodzaak bevestigd om de economische en ecologische transitie te versnellen met duidelijke en concrete maatregelen voor bedrijven.
Daarom nodigen we voor dit derde debat van de week de minister van Klimaattransitie, Milieu en Energie Alain Maron uit. Welke hefbomen zullen worden ingezet om de energietransitie van gebouwen in Brussel, die verantwoordelijk zijn voor 60% van de CO2-uitstoot, te versnellen? De EU wil kiezen voor een tussendoel van 55% CO2-reductie in 2030. Hoe wil het deze doelen in minder dan 10 jaar te halen?

➔  Leefmilieu : visie Beci post-covid 19. Voor een veerkrachtig brussel.

➔  Volg deze Facebook Live

Bedrijven, hoeksteen van het herstel (NL)

Donderdag 15 oktober van 13u30 tot 14u30

Voor dit vierde debat van de week hebben we de eer minister-president Rudi Vervoort te mogen verwelkomen om te spreken over het herstel in al zijn facetten. Uit de tweejaarlijkse enquête van Beci bleek dat slechts 21% van de ondervraagde ondernemers aangaf dat ze het vertrouwen hadden in de Brusselse regering voor het beheer van de crisis in COVID 19. De Brusselse regering heeft tot dusverre niet kunnen overtuigen met haar crisisbeleid. De horeca, evenementen en cultuursector worden sterk beïnvloed.
Een fundamenteel debat is noodzakelijk om te weten hoe Brussel zich op morgen moet voorbereiden. De privésector is een fundamentele partner in het herstel van Brussel, de oplossing kan niet alleen uit de openbare sector komen.

➔ Volg deze Facebook Live

Brussel als investeringspool? (NL)

Vrijdag 16 oktober van 14u tot 15u

Voor dit laatste debat van de week verwelkomen we de minister van Financiën, Begroting, meertaligheid en het imago van Brussel, de heer Sven Gatz. Sinds 2014 verwelkomt het agentschap Standard & Poor’s het financieel beheer van het Brussels Gewest door het te kwalificeren als “zeer sterk” (AA-rating) (onder andere) dankzij toegang tot liquiditeit en financiering.
Het laatste rapport van juni 2020 plaatst het Gewest echter in een negatief perspectief vanwege de impact van de Covid op de begroting voor 2020. Zal Brussel erin slagen de AA-rating te behouden? Blijft Brussel een aantrekkelijke regio voor investeringen?

➔ Volg deze Facebook Live

★ Stel uw vragen aan één van de Ministers!

Tijdens elke LIVE zullen we een van jullie vragen in videoformaat uitzenden.

 Film uzelf in landscape format

 Uw vraag mag niet langer zijn dan 1 minuut

 Stuur ons uw video naar bmb@beci.be (door hem naar ons op te sturen, geef u ons toestemming om hem uit te zenden tijdens een van de LIVES)

 Geef in uw e-mail uw naam, voornaam, functie en bedrijfsnaam weer en tot welke minister u uw vraag richt.