Calls for proposals Life 2023: 611 miljoen euro aan Europese financiering om groene ideeën om te zetten in projecten.

28 april 2023 om 13:04 

Het Europees LIFE-financieringsprogramma helpt bedrijven projecten, producten, technologieën, diensten en processen op het gebied van milieu- en klimaatbescherming te ontwikkelen.

Deze zogenaamde close-to-market projecten ontwikkelen innovatieve en demonstratieve oplossingen die duidelijke milieu- en/of klimaatvoordelen bieden. De EU-financiering is onderverdeeld in vier specifieke programma’s die betrekking hebben op natuur en biodiversiteit, circulaire economie en levenskwaliteit, matiging van en aanpassing aan klimaatverandering, transitie naar groene energie.

Deze projecten vertegenwoordigen een hoog niveau van technische en commerciële voorbereiding. Dit betekent dat de voorgestelde oplossingen kunnen worden geïmplementeerd tijdens of kort na de voltooiing van het project onder omstandigheden die dicht bij industriële en/of commerciële ontwikkeling liggen.

Life ondersteunt groene innovaties en groene technologische oplossingen in heel Europa door bij te dragen aan de commercialisering van innovatieve oplossingen en zo de markttoegang te vergemakkelijken.

Elk jaar publiceert de Europese Commissie LIFE-oproepen tot het indienen van voorstellen. Bedrijven kunnen hun projecten indienen in verband met een van de vier specifieke programma’s (natuur en biodiversiteit, circulaire economie, klimaatverandering, transitie naar groene energie).
 

Welke oproepen tot het indienen van voorstellen?

Er zijn verschillende oproepen tot het indienen van voorstellen open, met name op het gebied van natuur en biodiversiteit (148,4 miljoen EUR), de circulaire economie (81 miljoen EUR) en de mitigatie van de klimaatverandering (66,35 miljoen EUR). Oproepen tot het indienen van voorstellen in verband met de energietransitie staan gepland voor 11 mei.
 

Wat zijn de subsidiabiliteitscriteria?

De subsidiabiliteitscriteria, voorwaarden en informatie over oproepen tot het indienen van voorstellen zijn beschikbaar op de website van de Commissie. In totaal is 611 miljoen EUR voorzien in de enveloppe van 2023.
 

Waar kan ik aanvullende informatie vinden?

Aanvullende informatie over de soorten gefinancierde projecten, de aanvraagdata en de wijze waarop een voorstel kan worden ingediend, is te vinden op de pagina Oproepen tot het indienen van voorstellen in LIFE 2023.

Op 25-26 april werden EU-informatiedagen georganiseerd om potentiële kandidaten tijdens de sollicitatieprocedure te begeleiden. De registratie van de EU-informatiedagen is beschikbaar op de website van CINEA, het Uitvoerend Agentschap Klimaat, Infrastructuur en Milieu. Op 1 juni 2023 vindt een virtuele informatiesessie over de specifieke kenmerken van oproepen voor de transitie naar groene energie plaats.

Enterprise Europe Brussels kan Brusselse bedrijven die een project in het kader van het LIFE-programma willen introduceren, eerstelijnsbegeleiding geven.

Delen