Beci en het advocatenkantoor Claeys & Engels bieden u hun rekenmodule "Cash for car"!

Sinds 1 januari 2018 kan een werkgever ervoor zorgen dat werknemers hun bedrijfswagen inruilen voor een bedrag in geld. Deze zogenaamde mobiliteitstoelage wordt niet als loon belast, maar even voordelig behandeld als de bedrijfswagen zelf.

Dankzij dit simulatietool, die wij voor u ontwikkeld hebben, kunt u heel eenvoudig de werkgeverskosten en de netto mobiliteitsvergoeding voor de werknemer berekenen.

Ter herinnering, een van de voorwaarden om van het “Cash for car”-systeem te kunnen genieten, is dat de werknemer, op het moment van zijn verzoek, bij zijn huidige werkgever reeds beschikte over een bedrijfswagen gedurende ten minste 12 maanden.

De resultaten zijn indicatief. Aangezien het niet mogelijk is om alle individuele situaties te voorzien, zijn de berekeningen gebaseerd op een aantal hypotheses. Het is dus altijd mogelijk dat bijzondere omstandigheden, eigen aan individuele gevallen, niet mee in overweging werden genomen. Wij wijzen dan ook elke aansprakelijkheid in geval van fouten of onvolledigheden af. De beslissingen die op basis van de resultaten van deze website genomen zouden worden, behoren tot de exclusieve verantwoordelijkheid van de bezoeker.