Legal

Ontslag en bewijs van de redenen: welke verantwoordelijkheid rust er ...

Om een kennelijk onredelijk ontslag te vermijden, moet de werkgever kunnen bewijzen dat het ontslag van een werknemer verband houdt met zijn geschikth... Lees meer

19 september 2023 om 18:09 |

In overeenstemming brengen van de statuten met het nieuw wetboek van ...

Sinds zijn inwerkingtreding op 1 mei 2019 roept het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna WVV genoemd) veel veranderingen in het l... Lees meer

23 augustus 2023 om 11:08 |

VZW’s: de impact van het nieuwe wetboek van vennootschappen

Vzw’s maken voortaan integraal deel uit van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen. De wet op verenigingen, die tot nu toe als referen... Lees meer

Door 18 juni 2023 om 09:06 |

Internationale mobiliteit: waarop moet je letten?

[Gastartikel] De wereld is een dorp Dat is tenminste wat je hoort zeggen! Het vrije verkeer van werknemers – althans in Europa – is zogezegd een verwo... Lees meer

17 mei 2023 om 14:05 |

Hervorming van de arbeidswetgeving

Sinds oktober 2022 tot op heden zijn een aantal hervormingen in werking getreden in het kader van de Jobs Deal van de federale regering. De Deal stree... Lees meer

21 april 2023 om 15:04 |

Vorm uw BVBA om naar een BV : een verplichting maar ook een ...

Dit is één van de belangrijkste nieuwigheden van de hervorming van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen : de "BVBA”, de meest voorkomende v... Lees meer

10 april 2023 om 16:04 |

Zware fout en bewijsmethoden in het arbeidsrecht – Anno 2022

[gastartikel] Zoveel bewijsmethoden maar zo moeilijk te gebruiken… zeker in 2022 Werkgevers - die vaak verantwoordelijk zijn voor de “bewijslast” - he... Lees meer

12 oktober 2022 om 14:10 |

Europese Klokkenluidersrichtlijn: België mist deadline voor omzetting ...

[gastartikel] De Richtlijn (EU) 2019/1937 van 23 oktober 2017 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het recht van de Europese Unie melde... Lees meer

20 september 2022 om 12:09 |

De richtlijn inzake transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

[gastartikel] De Richtlijn (EU) 2019/1152 van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie moet tegen... Lees meer

14 februari 2022 om 10:02 |

Wachtdiensten: arbeidstijd of rusttijd?

[genodigde artikel] Het Europese Hof van Justitie reikt in twee arresten van 9 maart 2021 criteria aan om de arbeidsrechtelijke behandeling van wachtd... Lees meer

11 mei 2021 om 08:05 |