Management & HR

Lancering Flex Abonnement voor flexibel woon-werkverkeer

Pendelaars kunnen vanaf 23 maart 2023 gebruik maken van een nieuwe, flexibele abonnementsformule die inspeelt op het toegenomen belang van telewerk. W... Lees meer

24 maart 2023 om 16:03 | 15 weergaven

Belastinghervorming auteursrecht: wat verandert er?

[Gastartikel] Sinds 2008 genieten inkomsten uit auteursrechten een bijzonder ‘gunstige’ fiscale behandeling. Tot een bepaalde grens worden zij niet ge... Lees meer

14 maart 2023 om 11:03 | 50 weergaven

Voordelen toegekend door een derde toegekende: niet noodzakelijk ...

[Gastartikel] Bijdrageplichtig loon in juridische zin Wettelijk gezien kan een voordeel slechts als loon dat aan sociale bijdragen is onderworpen word... Lees meer

14 maart 2023 om 09:03 | 34 weergaven

Steps en andere formules voor duurzaam vervoer: welke mogelijkheden ...

[Gastartikel] Micromobiliteit, dat wil zeggen elektrische voortbewegingstoestellen met als specifieke eigenschap hun hoge transporteerbaarheid (hoverb... Lees meer

13 maart 2023 om 14:03 | 48 weergaven

Europese Klokkenluidersrichtlijn: eindelijk omgezet in Belgisch recht

[Gastartikel] De Richtlijn (EU) 2019/1937 van 23 oktober 2017 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het recht van de Europese Unie melde... Lees meer

13 maart 2023 om 12:03 | 53 weergaven

De kruisweg van de werkgever

Evenwicht tussen werk en privéleven, diversiteit, geestelijke gezondheid, telewerken … De verschuivingen en problemen van onze tijd vinden geleidelijk... Lees meer

10 maart 2023 om 16:03 | 42 weergaven

Monogamie in de arbeidsrelatie: mag de werkgever nog exclusiviteit ...

[Gastartikel] Heel wat arbeidsovereenkomsten bevatten vandaag een exclusiviteitsbeding. Maar kan u, als werkgever, uw werknemer anno 2023 nog wel verb... Lees meer

9 maart 2023 om 15:03 | 76 weergaven

Een gedeeld kantoor op 30 minuten van huis vinden? De huidige ...

[Gastartikel] De hub is een gedeeld kantoor dat de werkgever ter beschikking stelt van zijn personeel op minder dan 30 minuten van hun woning. Wellich... Lees meer

28 februari 2023 om 16:02 | 78 weergaven

De sociale verkiezingen van 2024 staan ons in 2023 al te wachten

[Gastartikel] De volgende sociale verkiezingen, die de sociale organen van de onderneming dienen in te stellen of te vernieuwen, zullen hoogstwaarschi... Lees meer

23 februari 2023 om 15:02 | 96 weergaven

Forfaits en realiteit van de kosten. Een juist evenwicht in de ...

[Gastartikel] Vergoedingen van werkelijk gemaakte kosten door werknemers voor de uitoefening van hun functie zijn, in principe, vrijgesteld van social... Lees meer

14 februari 2023 om 15:02 | 94 weergaven