Stéphanie Melkebeke

1 februari 2019 om 14:02 

Consulente Diversiteit

Ondersteund door de dienst Diversiteit van Actiris en een werkgroep leidt Stéphanie ons project voor nieuwkomers: ze houdt zich onder meer bezig met de ontwikkeling van partnerschappen, de begeleiding van werkzoekende inburgeraars en communicatie- en sensibiliseringscampagnes rond diversiteit voor werkgevers.

Delen