Coronalert: kunnen werkgevers hun werknemers verplichten de app te installeren?

12 oktober 2020 om 12:10 | 786 weergaven

Bedrijven zitten met meer en meer vragen over het gebruik van de nieuwe ‘Coronalert’ app op en naast de werkvloer, merkt hr-dienstengroep Acerta. De app kan je gratis op je smartphone installeren en geeft een anonieme melding als er een contact is geweest van langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand met iemand die positief getest heeft op COVID-19. Kunnen werkgevers hun werknemers verplichten om de app te installeren? Wat als de smartphone een bedrijfstoestel is? En kan de regionale overheid (bv. in Brussel) andere regels opleggen? Ellen Van Grunderbeek, juridisch adviseur bij Acerta, geeft hieronder een antwoord op de vier voornaamste vragen.

Mag een werkgever zijn werknemers verplichten om de app te installeren?

Werkgevers kunnen hun medewerkers aanmoedigen om de applicatie te installeren, maar niet verplichten. Een brede toepassing op de werkvloer zou wel toelaten om potentiële besmettingen snel te detecteren en de nodige (quarantaine)maatregelen te nemen. De app is trouwens een aanvullende tool, die naast de algemeen geldende verplichtingen inzake contact tracing en quarantainemaatregelen bestaat.

Wat als je een bedrijfs-gsm hebt?

Wanneer het privé toestel van de werknemer betreft, kan de werkgever je tot niets verplichten. Wat de bedrijfs-gsm betreft, kan de werkgever bepaalde apps pushen naar de toestellen via een MDM (mobile device management)-systeem. Zo komt de app op alle toestellen te staan. Dat leidt niet tot het verplicht gebruik ervan. De werkgever blijft geen betrokken partij bij de app. Hij zal ook in dat geval niet op de hoogte worden gebracht van een hoog risico contact. Dat is anders bij apps van bepaalde privé-spelers.

 

Zijn er alternatieven die de werkgevers wel kunnen toepassen?

Deze app is een aanvullend instrument. Er bestaan minder ingrijpende middelen om het nagestreefde doel te bereiken, bv. quarantaine en het testen van hoog risico contacten op de werkvloer om verdere verspreiding te vermijden.  Je kan ook een aanwezigheidsregister of een tijdsregistratiesysteem/prikklok gebruiken.

De GBA (gegevensbeschermingsautoriteit) laat met het oog op bijvoorbeeld de preventie van verdere verspreiding de werkgever ook toe andere werknemers op de hoogte te brengen van een besmetting, zonder vermelding van de identiteit van de betrokkene(n).

Voorkomen blijft natuurlijk steeds beter dan genezen. Zelfs wanneer de werkgeer het installeren van de app sterk aanbeveelt, moet de werkgever nog steeds de gezondheid en veiligheid van de werknemers garanderen door de nodige maatregelen te treffen (social distancing garanderen, materiaal voor handhygiëne, mondmaskers…).

Kan de regionale overheid bedrijven opleggen om het installeren van de app te verplichten?

Ingrijpen in het privéleven van burgers is alleen toegestaan als dit noodzakelijk is en in verhouding staat tot de verwezenlijking van het doeleinde van algemeen belang dat erin bestaat de verspreiding van het virus tegen te gaan. Als er een bijzondere wettelijke regeling wordt getroffen, zou dat mogelijk kunnen zijn. Dan primeert het algemeen belang van de volksgezondheid op de privacy. Door het anonieme karakter van de app zal men niet kunnen nagaan wie de app geïnstalleerd heeft, laat staan wanneer er een hoog risico contact heeft plaatsgevonden.

Indien je meer toelichting wil bij dit onderwerp, dan kan je Ellen Van Grunderbeek

Juridisch adviseur bij Acerta

Ellen Van Grunderbeek - Acerta

Delen