Coronavirus: bijkomende steunmaatregelen zijn nodig

3 maart 2020 om 09:03 

Laatste nieuws 14.03.20

Raadpleeg de lijst met FAQ’s die door het Nationaal Crisiscentrum zijn gevalideerd wat betreft het hotelwezen

Bekijk hier eerste economische steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis

De Brussels Hotels Association (BHA) is de professionele organisatie van de hotelsector. De leden van de associatie vertegenwoordigen meer dan 15.000 kamers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het economisch hinterland (waaronder de luchthaven). Op het moment van dit schrijven, lopen de annuleringen gelinkt aan het coronavirus in minder dan 5 dagen al op tot meer dan 10 miljoen euro, en dit enkel voor de Brusselse en de luchthavenhotels. Deze bedragen lopen uur na uur op, aan een nooit eerder geziene exponentiƫle snelheid. Zozeer zelfs dat het aantal annuleringen in Brussel op dit moment dat van andere steden als Amsterdam, Parijs of Londen overstijgt.

Naast de omzet, is het uiteraard vooral de economische leefbaarheid van de sector die in het gedrang komt. We herinneren u eraan dat de Belgische GOPPAR (Gross Operating Profit Per Available Room), in normale tijden, al een van de laagste in Europa is (Bron: HotStats). Gezien de kostenstructuur en de beperkte marges binnen de sector kunnen hotels, in dergelijke omstandigheden, nog moeilijk het hoofd boven water houden.

Om personeelsinkrimpingen, of zelfs faillissementen te voorkomen, is de eerste dringende maatregel die (opnieuw) moet worden geactiveerd die van de automatische tijdelijke werkloosheid door overmacht, en dit zowel voor arbeiders als bedienden. Laten we nu reeds anticiperen op de evolutie van de historische crisis die zich aandient. We kunnen ons niet veroorloven om tijd te verliezen. Het gaat hier immers om de veiligheid van onze werknemers.

De maatregel die wij bepleiten heeft zijn doeltreffendheid al bewezen gedurende de crisis veroorzaakt door de aanslagen van 22 maart 2016, en moet met spoed weer geactiveerd worden. De impact op onze sector is al enorm (ook al zijn er in ons land nog geen gevallen van coronavirus opgedoken, en werden er nog geen beurzen of salons geannuleerd). We moeten ons dus verwachten aan een impact die in de volgende uren en dagen gigantisch zal worden. Gezien de ernst en de hoogdringendheid van de situatie, is het huidige systeem van economische werkloosheid ontoereikend.

Van 22 maart 2016 tot 21 januari 2017 werd de tijdelijke werkloosheid door overmacht automatisch (zonder voorwaarden) aanvaard voor alle ondernemingen (in Brussel en Vlaams-Brabant) Deze krachtige beslissing van de toenmalige federale regering zorgde ervoor dat talrijke banen konden worden gevrijwaard.

De maatregel werd als volgt geĆ«valueerd door Minister Kris Peeters: ā€œDe twee maatregelen die ik heb genomen, de invoering van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en de uitbreiding van de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden, kan ik alleen maar positief evalueren. Dit zijn maatregelen die zuurstof geven. Bedrijven moeten de loonkost van hun personeel niet of niet volledig betalen, en de getroffen werknemers ontvangen een vervangingsinkomen. Dit moet ontslagen vermijden, en de ondernemingen helpen de zomer overbruggen. Dit is een blijk van solidariteit binnen ons goed werkende stelsel van sociale zekerheid.ā€

Het is precies om al deze redenen dat wij ervoor pleiten om deze maatregel dringend weer in voege te laten treden, en dit met het oog op de impact op onze sector van de coronavirusepidemie in Europa en in de wereld.

We hebben enkele eenvoudige tips voor u en uw medewerkers op een poster gezet. Die kan u hier downloaden.

Delen