Coronavirus: de Brusselse regering aan de zijde van de bedrijven

16 maart 2020 om 15:03 

Skyline during sunrise and view on skyscrapers

Naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onmiddellijk maatregelen genomen voor de economie en de bedrijven die door COVID-19 worden getroffen. In het bijzonder de horecamaar ook de culturele sector, het hotelwezen en de evenementensector   

 

De regering heeft de volgende maatregelen aangekondigd: 

Een sterke ondersteuning van de cashflow van de getroffen bedrijven door het verlenen van overheidsgaranties (via het Brussels Waarborgfonds) op bankleningen, voor een totaal van 20 miljoen euro. 

Een moratorium op de terugbetaling van leningen die door finance&invest.brussels werden toegekend aan getroffen ondernemingen 

Versterking van de ondersteuning van bedrijven in moeilijkheden via het Centrum voor Ondernemingen in Moeilijkheden (COM) 

Anticiperen op de verwerking en vereffening van economische steun die in de eerste plaats bestemd is voor de horeca, maar ook voor de culturele sector, het hotelwezen en de evenementensector. 

Vereenvoudiging en administratieve welwillendheid voor de betrokken bedrijven en ondernemingen 

Er worden ook andere maatregelen geanalyseerd, waaronder de versoepeling van bepaalde regionale belastingen, zoals de stadsbelasting, maar ook maatregelen die de samenwerkingsplatforms zouden kunnen begeleiden en stimuleren. 

  

 

Deze maatregelen vormen een aanvulling op de maatregelen die de regering op 4 maart 2020 heeft aangekondigdnamelijk : 

De oprichting van een Task Force die de leden van de uitgebreide Strategische Economische Raad op visit.brussels bijeenbrengt. Deze task force zal een beroep kunnen doen op de expertise van de Brusselse Economische en Sociale Raad en de verschillende economische sectoren om op de hoogte te blijven van de realiteit ter plaatse. 

Op het vlak van informatie en communicatie centraliseert en verspreidt Beci alle officiële informatie die Brusselse bedrijven en ondernemers kan helpen over de gevolgen van Covid-19. Deze informatie is beschikbaar op www.beci.be ofrechtstreeks telefonischdoor te bellen naar 02 533 40 90 . 

Deze maatregelen vormen een aanvulling op de maatregelen van de federale regeringnamelijk de erkenning van Covid-19 als reden voor tijdelijke werkloosheid wegens overmachttijdelijke werkloosheid om economische redeneneen plan voor de betaling van de sociale bijdragen van de werkgevers, de btw, de bedrijfsvoorheffing en de ISOC; een vermindering van de voorschotten van zelfstandigenuitstel of vrijstelling van de betaling van sociale bijdragen door zelfstandigen; het verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen; … 

 

 

Ter Herinnering 

  • De Nationale Veiligheidsraad heeft onder meer de volgende besluiten genomen 
  • Disco’s, cafés en restaurants zijn gesloten; 
  • De hotels blijven open, met uitzondering van hun eventuele restaurant; 
  • Thuisbezorging en drive-throughs zijn toegestaan; 
  • De winkels blijven de hele week open, behalve tijdens het weekend; 
  • Levensmiddelenwinkels en apotheken blijven gewoon open (ook in het weekend). Desalniettemin wordt aanbevolen de hygiënemaatregelen op basis van de reeds gedane aanbevelingen uit te breiden. 
  • De problemen waarmee ondernemingen te kampen hebben, zijn van verschillende aard: liquiditeits- en liquiditeitsproblemen, het ter discussie stellen van geplande investeringen, een vermindering van de productie van producten of diensten en een verlies van klanten en cliënten. 

 

 

Delen