Coronavirus : gemeentelijke maatregelen – Anderlecht

9 december 2020 om 08:12 

De gemeente Anderlecht heeft meer dan 120.000 inwoners en ongeveer 2.400 winkels. Die zijn verspreid over winkelcentra als het Westland Shopping Center en de Cora Shopping Center, naast verscheidene winkelkernen, waaronder de Wayezstraat, de wijk rond het Dapperheidsplein, het Rad, Scheut en zijn Ninoofsesteenweg, Brogniez en zijn Driehoek, Goede Lucht en uiteraard Kuregem en zijn Bergensesteenweg en de wijk van Abattoir.

“We hebben de voorkeur gegeven aan een informatiecampagne gericht op kleine handelaren en zelfstandigen om hen te informeren over wijzigingen in het regelgevend kader en over de beschikbare hulp”, vertelt schepen van handel Elke Roex. “We hebben hiervoor onder andere een WhatsApp groep gecreëerd. De mensen moesten niets anders doen dan een sms’je te sturen naar een mobiel nummer: ‘Ik wil lid worden van de winkeliersinformatiegroep’. Dat initiatief werkte heel goed omdat iedereen nu een smartphone heeft en deze app gebruikt. Het werkt veel directer dan een nieuwsbrief.” De gemeente heeft geen specifieke financiële steunmaatregelen ontwikkeld. “Rekening gehouden met het aantal handelszaken en onze budgettaire beperkingen zou het bedrag dat we aan elk van hen hadden kunnen toekennen belachelijk laag zijn geweest, en nutteloos. Ik wil er ook aan herinneren dat wij hebben beslist geen belastingen op uithangborden en terrassen in te voeren. En belastingen op nachtwinkels hebben we tijdens de lockdown opgeschort.”

De installatie van tijdelijke terrassen op parkeerplaatsen werd in bepaalde wijken van de gemeente toegestaan. “Dit betreft onder andere een tiental horecazaken in de Wayezstraat. De vzw Economische Ontwikkeling Anderlecht heeft de installatie ervan voor haar rekening genomen. Op andere plaatsen in de gemeente hebben handelaars die hiertoe een aanvraag hadden ingediend, zelf voor de installatie gezorgd. Rond Sint-Guido werd een deel van de Aumalestraat en de Kapittelstraat versperd om er terrassen te plaatsen. Toen werd het verkeer omgeleid via de parking.”

Delen