Coronavirus: gemeentelijke steun in Koekelberg

15 december 2020 om 08:12 

Met haar iets minder dan 22.000 inwoners is Koekelberg de minst bevolkte gemeente van Brussel. Haar handelszaken bevinden zich vooral rond het Simonisplein, het Bastenakenplein en in de Sint-Annakerkstraat (die langs het gemeentehuis en het Vanhuffelplein loopt. “We hebben het stelsel van financiële hulp die sommige andere gemeenten hebben opgezet, hier niet toegepast. De eerste reden is dat de staat van onze financiën dit niet toelaat. En ten tweede heffen we nagenoeg geen belasting op de lokale economie”, verduidelijkt de Koekelbergse schepen van financiën Khalil Aouasti. “Bij ons bestaan er geen gemeentelijke belastingen op kantoren, handelsoppervlakten, bars, uitstalramen enz. We hebben nochtans onderzocht welke heffingen indirect een impact zouden kunnen hebben op de lokale economie (taksen op uithangborden, gedrukte reclame en reclameborden). En we hebben die alle voor 2020 in de koelkast gestopt. Onze kleine afdeling Lokale Economie hebben we omgevormd tot een informatieloket. Van daaruit zijn met name e-mail is en brieven gestuurd naar alle winkeliers en vrije beroepen in de gemeente om aan te kondigen dat het loket beschikbaar is en bereid om mensen te helpen de maatregelen van de federale en gewestelijke overheden te begrijpen en om eventueel ook documenten in te vullen. Mijn dank gaat naar hub.brussels voor zijn steun en hulp tijdens deze periode.”

De gemeente Koekelberg heeft niet op de Covid19 crisis zitten wachten om een systeem van tijdelijke terrassen op de openbare weg in het leven te roepen. “Dit systeem van zomerterrassen bestond al vooraf en was van toepassing van begin juni tot eind oktober. We hebben de vergunningen voor seizoenterrassen op de openbare weg automatisch vernieuwd. Wij overwegen nu een stelsel van lokale consumptiecheques die we aan de inwoners zouden uitdelen. De nominale waarde ervan moeten we echter nog vastleggen.”

Delen