Coronavirus: gemeentelijke steunmaatregelen – Sint-Agatha-Berchem en Sint-Jans-Molenbeek

24 november 2020 om 16:11 

De federale overheid en de Gewesten hebben maatregelen getroffen om ondernemingen en handelszaken die moeilijkheden ondervinden wegens het coronavirus in België en in de rest van de wereld te informeren, te helpen en te ondersteunen. Ook de gemeenten hebben snel initiatieven op touw gezet ter ondersteuning van de lokale economische activiteiten. Een eerste overzicht van gemeenten die zich hiertoe hebben ingezet …

 

Sint-Agatha-Berchem

De gemeente Sint-Agatha-Berchem ligt ten noordwesten van de hoofdstad en telt nagenoeg 25.000 inwoners. De handelszaken bevinden zich vooral in het winkelcentrum Basilix (dat momenteel een verfraaiingsproces doorstaat), de Keizer Karellaan en de wijk rond het Schweitzerplein. De gemeentelijke overheid heeft een aantal maatregelen genomen om de commerciële activiteiten op haar grondgebied te ondersteunen. En om te beginnen een vrijstelling van belasting voor de marktkramers die de twee wekelijkse markten in stand houden. “Deze beslissing blijft geldig zolang de lock down aansleept en de daaropvolgende 12 maanden”, zegt Schepen van Handel Thibault Wauthier. “Wij hebben ook toegestaan dat de horeca zijn terrassen op trottoirs of de openbare weg installeert of uitbreidt, tenminste wanneer zoiets mogelijk is.”

 

Sinds 1 oktober zijn alle gemeentelijke premies omgezet in waardebonnen. “Het gaat hier om verscheidene premies die de gemeente aan zijn inwoners toekent – denk maar aan sport- of vrijetijdscheques –, voor bepaalde investeringen (beveiliging tegen inbraak, isolatie, compostvaten …) of ter gelegenheid van een geboorte of een jubileum … Voortaan wordt de premie omgezet in waardebonnen (handelscheques) van hetzelfde bedrag, te besteden met de winkeliers en dienstverleners uit Sint-Agatha-Berchem die aan het project deelnemen.” De begunstigden downloaden een specifieke app op hun smartphone om de premie daarop over te dragen. Mensen die geen mobiele telefoon hebben moeten een papieren cheque met QR-code afprinten, die dan bij de deelnemende winkeliers zal worden gescand. Deze handelaars staan vermeld in de applicatie en kunnen ook worden geïdentificeerd door de sticker op hun uitstalraam en een visual op de toonbank. De handelaars ontvangen een door de gemeente gevalideerde elektronische rekening en kunnen steeds een bedrag overmaken naar de bankrekening van hun zaak. Bij de lancering keurde meteen een veertigtal handelszaken en dienstverleners van Sint-Agatha-Berchem het systeem goed.

 

Sint-Jans-Molenbeek

De gemeente Sint-Jans-Molenbeek telt bijna 100.000 inwoners. De voornaamste handelswijk bevindt zich in het historische centrum rond het stadhuis, met aan de ene kant de Gentsesteenweg (van het kanaal tot aan Zwarte Vijvers) en aan de andere kant het Sint Johannes de Dopervoorplein en Ribaucourt. Er is ook heel wat handelsactiviteit in de Karreveldwijk (verderop de Gentsesteenweg), in de Maritieme Wijk en rond het Hertoginneplein.

 

“Sinds het einde van de lockdown staat de gemeente de handelaars en zelfstandigen terzijde met talrijke steunmaatregelen”, zegt Schepen van Middenstand en Handel Amet Gjanaj. “We hebben de impact van de gemeentelijke belastingen geneutraliseerd en vooral gezorgd voor lokaal contact en informatie. We hebben de handelaars die gevestigd zijn in de benedenverdiepingen van gemeentelijke panden vrijgesteld van huur. Ons Loket Lokale Economie, bemand door een jurist en een economiste, stond ter beschikking van al wie bijstand zocht om toegang te krijgen tot de gewestelijke en federale steunmaatregelen (overbruggingsrecht, gewestelijke premie, vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen enz.). We hebben alle gemeentelijke diensten ingeschakeld om de plaatselijke handelaars te voorzien van de nodige documenten, affiches en hulpmiddelen om aan de veiligheidsmaatregelen te voldoen. De gemeente heeft bijna alle apotheken uitgerust met een beschermingssysteem.”

 

Ook de horecasector werd niet vergeten. “We hebben het maximum gedaan om die sector te ondersteunen, onder andere met de mogelijkheid om terrassen gratis uit te breiden. Ook hier hebben we de nodige informatie, documenten, affiches en hulpmiddelen verstrekt om de veiligheidsmaatregelen na te leven.”

 

De schepen verwijst graag naar het werk dat het Loket Lokale Economie heeft verricht: “Het is blijven werken, voornamelijk om informatie te verstrekken. De verzoeken van de handelaars hadden te maken met de beschikbare bijstand (premies, vrijstelling van betaling, overbruggingsrecht, sociale bijdragen, btw, belastingen, gewestelijke financiële steunmaatregelen enz.), maar ook detailinformatie over de veiligheidsmaatregelen en de verplichtingen.”

Delen