Coronavirus: gemeentelijke steunmaatregelen – Ukkel en Sint-Lambrechts-Woluwe

24 november 2020 om 16:11 

Ukkel

In Ukkel (ongeveer 85.000 inwoners) concentreert de commerciële activiteit zich langs de grenzen van de gemeente, in de wijken Cavell, Weegschaal en Vanderkindere in het noorden, langs de Alsembergsesteenweg (Ukkel-Centrum inbegrepen) in het westen, langs de Waterloosesteenweg in het oosten, en in de wijken Hommel en Fort-Jaco in het zuiden.

Sinds het begin van de gezondheidscrisis heeft de gemeente Ukkel verscheidene solidariteitsmaatregelen getroffen om de financiële verliezen van alle grote spelers in het economische en sociale leven van Ukkel te beperken. “Wij hebben een ‘lokale-handelscheques’-operatie op touw gezet, waarbij we verscheidene premies (voor geboortes, gouden bruiloften enz.) hebben omgezet in bonnen met een nominale waarde van € 10. Die waardebonnen kunnen worden ingewisseld in de winkels die zijn aangesloten bij de operatie”, vertelt Schepen van Handel en Plaatselijke Economie Valentine Delwart. “Handelszaken die tijdens de twee maanden van de ‘lockdown’ dicht moesten en die daarom de gewestelijke premie hebben ontvangen, hebben wij ook vrijgesteld van een aantal gemeentelijke belastingen in deze periode. Het gaat hier onder andere om belastingen op kantoren, bankinstellingen en self-bankingtoestellen, nachtwinkels, wedkantoren op paardenrennen, automatische benzinepompen enz.”

De gemeente heeft ook een premie toegekend ter hoogte van 2/12de van het gemeentelijke aandeel in de onroerende voorheffing op panden waarin een handelsactiviteit is gevestigd die door de lockdown is getroffen. Deze premie schommelt tussen een minimumbedrag van € 500 en een maximum van € 1000.

Handelaren en ondernemingen kregen administratieve bijstand om hen te informeren en te begeleiden bij de administratieve procedures om de verschillende premies en steunmaatregelen te verkrijgen. De gemeente Ukkel heeft ook de uitbreiding toegestaan van de terrassen in de openbare ruimte en voor stedelijk meubilair gezorgd (o.a. bloembakken) om deze terrassen af te bakenen.

Er werd bovendien een ‘Marketplace’ in het leven geroepen om de bewoners van Ukkel in staat te stellen hun aankopen in verschillende Ukkelse winkels in eenzelfde wijk via één enkele website te doen.

 

Sint-Lambrechts-Woluwe

Sint-Lambrechts-Woluwe heeft ongeveer 55.000 inwoners. Het belangrijkste commerciële centrum in de gemeente is natuurlijk het Woluwe Shopping Center, dat tal van winkels onder één dak huisvest. Verder is er nog de Georges Henrilaan, het Sint-Lambrechtsplein (vlakbij de Woluwe Shopping Center), Tomberg, het Verheyleweghenplein en de Stokkelsesteenweg.

“De winkels en verenigingen die onroerend goed bezetten waarvan de gemeente eigenaar is en die moesten sluiten, werden vrijgesteld van huurgelden en bijdragen in de periode waarin ze niet actief mochten zijn”, zegt Schepen van Handel Michèle Nahum. “Dat was het geval voor 19 panden en vertegenwoordigde een bedrag van € 176.159 vrijstelling van huur.”

Om de horecazaken te helpen hun klanten zo goed mogelijk te ontvangen en tegelijk de regels inzake distantiëring buiten de zaak na te leven, heeft het College de verzoeken tot uitbreiding van de terrassen geval per geval onderzocht. “Elke aanvraag die afhing van een toestemming van de burgemeester werd door de gemeentelijke diensten onder de loep genomen om rekening te houden met de inrichting van de plaatselijke openbare ruimte, de veiligheid en de mobiliteit van zwakke weggebruikers. Uitbreidingen van terrassen zijn gratis. Volgens dezelfde logica hebben we deze door de gezondheidscrisis zwaar getroffen sector vrijgesteld van de belasting op het gebruik van terrassen op de openbare ruimte voor het ganse jaar 2020. In Sint-Lambrechts-Woluwe bestaan er geen andere belastingen op winkels.”

De lokale markt en straatmarkt werden niet vergeten. “De voedingsmarkt die op zaterdagochtend op het Sint-Lambrechtsplein wordt gehouden, kon dit jaar niet plaatsvinden van 18 maart tot 18 mei. De bijdragen die het organiserende bedrijf normaal verschuldigd was voor de maanden maart, april en mei werden opgeschort. Bovendien zijn de straatverkopers die actief zijn op de verschillende markten en verkooppunten in de gemeente voor het jaar 2020 vrijgesteld van de heffing op het gebruik van de openbare ruimte en de levering van elektriciteit in het raam van hun activiteit.”

Delen