Hoe bescherm ik mijn bedrijf en mijn werknemers?

Door  - 6 januari 2021 om 11:01 

Ā©belga

De verspreiding van het coronavirus Covid-19 roept veel vragen op voor bedrijven. Wat zijn de vereiste veiligheidsmaatregelen voor werkgevers en werknemers? Dit artikel behandelt die vragen. Een overzicht van alle informatie over de impact van het coronavirus op ondernemers vindt u op onze speciale pagina.

 

Controle op telewerk in de tertiaire sector

De sociale-inspectiediensten voeren in januari 2021 een nationale flitscontrole uit rondĀ het verplicht telethuiswerk in de tertiaire sector (dienstverlening).

Op aangeven van de Nationale Veiligheidsraad is telethuiswerkĀ verplichtĀ bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuĆÆteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

De flitscontroles hebben een ontradend effect voor ogen, door aan de overtreders duidelijk te maken dat het risico dat ze gevat worden reƫel is. Het informatieve en preventieve karakter weerhoudt de inspectiediensten er echter niet van om sancties op te leggen wanneer er ernstige inbreuken worden vastgesteld. Die grootschalige actie gebeurt bovenop de gebruikelijke willekeurige controles.

De SIOD heeft op zijn websiteĀ specifieke checklists(link is external)Ā gepubliceerd waar werkgevers alle Covid-19-maatregelen kunnen terugvinden.

 

Preventie: waar beginnen?

Elke onderneming heeft de plicht om haar praktijken aan te passen aan de context. De werkgever geconfronteerd met een mogelijke besmetting en verspreiding van het virus, moet de werkomgeving onderhouden en schoon houden. Regelmatig ventileren van de werkplek, eventueel door mechanische ventilatie, kan nuttig zijn.

Om de verspreiding van het virus te voorkomen, heeft de werkgever er alle belang bij om goede praktijken te bevorderen door zijn personeel te informeren over de maatregelen die op bedrijfsniveau worden genomen (bijvoorbeeld via een memo). De werkgever kan werkpraktijken bevorderen die de risico’s beperken (inclusief telewerken). Ten slotte kan de werkgever hulpmiddelen aanbieden om de verspreiding van het virus tegen te gaan (bijvoorbeeld antibacteriĆ«le gels).

Ook de beroepspraktijken moeten worden aangepast. Bijvoorbeeld door het beperken van internationale reizen, vooral in gebieden die zwaar door het virus zijn getroffen. Het is ook aan te raden om zakenreizen uit te stellen die niet absoluut noodzakelijk zijn.

De werkgever moet zijn werknemers informeren over het te volgen gedrag. Onder andere het regelmatig wassen van de handen. Bovendien deelt de werkgever, voor zover mogelijk, de noodnummers mee waar werknemers gemakkelijk om informatie of hulp kunnen vragen. Een gratis nummer werd geactiveerd: 0800 14 689.

 

Kunnen werknemers die terugkeren uit getroffen gebieden de toegang tot de werkplek worden ontzegd?

De werkgever kan niet besluiten een werknemer in quarantaine te plaatsen. Dit is een bevoegdheid van de overheid.

Als de werkgever een werknemer de toegang tot de werkplek wil ontzeggen omdat hij of zij naar een getroffen gebied is gereisd, kan dit worden beschouwd als een eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst. Daarnaast zal de werkgever het loon moeten blijven betalen. De louter preventieve uitsluiting van werknemers die terugkeren van een verblijf in het buitenland en die niet in quarantaine zijn geplaatst door overheidsdiensten, wordt niet beschouwd als overmacht. Deze werknemer zal dus niet in aanmerking komen voor een vergoeding wegens technische werkloosheid.

Alleen als de werknemer symptomen vertoont, moet hij of zij zo snel mogelijk de bedrijfsarts raadplegen. De werkgever moet dan de besmetting in het bedrijf voorkomen. De bedrijfsarts bespreekt met de huisarts of er verdere maatregelen nodig zijn.

In geval van twijfel adviseren wij u om altijd met de betrokken medewerker(s) te overleggen. Tegelijkertijd is het raadzaam om het advies van de bedrijfsarts in te winnen. Pragmatische alternatieven zoals thuiswerken of telewerken kunnen in geval van twijfel een oplossing bieden.

 

Wat zijn de verplichtingen van de werknemers?

Conform de arbeidsovereenkomst heeft de werknemer een plicht van goede trouw ten opzichte van zijn werkgever. Dit houdt in dat de werknemer zich moet onthouden van alles wat schadelijk kan zijn voor zijn eigen veiligheid of die van zijn werkgever.

 

Verplichting tot transparantie en informatieverstrekking

De werknemer is daarom verplicht zijn werkgever te informeren als hij of zij symptomen van het virus vertoont. Dat stelt de werkgever in staat om voorzorgsmaatregelen te nemen die de verspreiding van de ziekte binnen het bedrijf voorkomen. Op dezelfde manier dient de werknemer goede praktijken na te leven. De Wereldgezondheidsorganisatie raadt aan om regelmatig de handen te wassen en op een afstand van een meter te blijven van iedere persoon die hoest of niest.

Kortom, er is er geen reden tot paniek, noch voor de werkgever, noch voor de werknemer. Anderzijds moeten zowel werkgever als werknemer de risico’s voor het welzijn van iedereen voorzien en voorkomen.

Voor meer informatie over de impact van het coronavirus op bedrijven kunt u terecht op de website van het Verbond van Belgische Ondernemingen.

 

Delen