COVID-19 – Terugkeer van uw werknemers uit een risicogebied: wat moet u doen?

5 augustus 2020 om 16:08 

De zomer is aangebroken en veel van uw werknemers hebben misschien besloten om België te verlaten voor een paar dagen van welverdiende vakantie in het buitenland. De gezondheidssituatie in Europa is niet de gemakkelijkste om mee om te gaan en de terugkeer naar het werk is waarschijnlijk een uitdaging voor bedrijven en hun werknemers. Europa is verdeeld in verschillende zones: groen, oranje en rood. De FOD Buitenlandse Zaken past dagelijks de lijst aan van landen en regio’s waar niet-essentiële reizen (bv. vakantie) zijn: 

  • ofwel toegestaan (dit zijn de groene zones)
  • of toegestaan onder voorwaarden (dit zijn de oranje zones): quarantaine en screening aanbevolen
  • of ongeoorloofd (rode zones): quarantaine en screening verplicht 

  

Moeten uw werknemers u op de hoogte brengen van hun vakantiebestemming? 

Nee, ze kunnen niet verplicht worden om dat te doen. Je kunt ze niet verbieden om naar dit of dat land of die regio te gaan. 

Wij raden u echter aan om duidelijk te communiceren met uw medewerkers over het genomen risico als zij op vakantie gaan naar een rode zone (zie hieronder). U kunt uw medewerkers ook vragen om u te informeren over de voorwaarden van hun terugkeer naar België (terugkeer uit een rode of oranje zone). 

  

Als uw medewerkers u informeren over hun vakantielocatie, wat moet u doen als ze terugkomen? 

Covid-19

 

1) Uw medewerker komt terug uit een groene zone: er wordt geen quarantaine opgelegd aan uw medewerker; deze keert terug naar zijn of haar werk.   

 

2) Uw medewerker komt terug uit een OranjeZone: u kunt niet dwingen om in quarantaine te gaan; quarantaine is alleen aan te bevelen

Als uw werknemer in quarantaine gaat, moet hij of zij u onmiddellijk op de hoogte brengen en u een quarantaine certificaat overhandigen. 

Als de werknemer in staat is om te telewerken, zal hij of zij zijn of haar reguliere loon ontvangen. 

Als telewerken onmogelijk is, hoeft u deze werknemer niet te betalen, maar kunt u hem/haar op tijdelijke werkloosheid zetten wegens overmacht Covid-19. 

 

3) Uw werker komt terug uit een rode zone: hier wordt het ingewikkelder; in dit geval is uw werker verplicht om in quarantaine te gaan! 

De werknemer die in quarantaine gaatmoet u onmiddellijk op de hoogte brengen en u een quarantaine certificaat overhandigen. 

Als deze werknemer kan telewerkenkrijgt hij zijn normale loon. 

Als deze werknemer daarentegen niet kan telewerkenzal hij of zij niet tijdelijk werkloos zijn als gevolg van overmacht Covid-19. De RVA beschouwt dit niet als een situatie van overmacht (zie FAQ Corona pagina 62). Als de zone op het moment van vertrek als rode zone werd aangegevenheeft de werknemer inderdaad een reisverbod overtreden. De arbeider handelde met volledige kennis van zaken

De werknemer kan u vragen om eventuele resterende vrije dagen of hersteldagen op te nemen . Als dit niet mogelijk iszal de werknemer op “geautoriseerde afwezigheid” zonder loon terechtkomen.

Een laatste geval dat in aanmerking moet genomen worden, is wanneer het gebied waar de werknemer op vakantie is veranderd van groen (of oranje) naar rood. Hier heeft de werknemer geen enkele fout begaan; hij heeft geen enkel verbod overtreden op het moment van zijn vertrek. Als telewerken niet mogelijk is, kan deze werknemer een tijdelijke werkloosheidsuitkering krijgen, op voorwaarde dat hij een quarantaineattest van zijn arts overlegt. 

  

De RVA deelt mee dat zij controles zal uitvoeren en dat zij tijdelijke werkloosheid zal weigeren of de uitkeringen zal terugvorderen als niet aan de voorwaarden is voldaan (bijvoorbeeld als er een reisverbod is op het moment van vertrek). 

Delen