Credendo schroeft de steun voor locale kosten in exportcontracten op tot 50%

17 mei 2021 om 16:05 

Op 20 april gingen de overeengekomen wijzigingen aan de OESO-regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten in. Als gevolg daarvan mag Credendo – Export Credit Agency steun geven voor lokale kosten ter waarde van maximaal 40% van de waarde van het exportcontract voor categorie I-landen (OESO-landen met hoge inkomens), tot 50% voor categorie II-landen (alle andere landen).

Dit getrapte systeem laat een grotere flexibiliteit toe in de steun voor lokaal betrokken goederen en diensten. Vroeger werd voor lokale kosten voorzien in een bedrag dat beperkt was tot maximaal 30% van de waarde van het exportcontract. Voor vragen over deze recente wijzigingen kunt u terecht bij Credendo op Solutions@credendo.com.

Delen

Jean-Philippe Mergen

Director Export - Enterprise Europe Brussels