Cycle On

Door Valérie DELANDE  - 29 januari 2019 om 10:01 

©GettyImages

Na ettelijke orkanen besloten de Caribische eilanden om hun vaardigheden en middelen te bundelen in een plan om de weerstand van gebouwen te verbeteren. Zij hebben begrepen dat orkanen misschien ‘normale’ fenomenen worden en dat ze er zich best op voorbereiden.

Waarom zouden ondernemers ook niet beslissen om samen hun bedrijven te versterken om meer weerstand te bieden wanneer moeilijkheden zich voordoen?

“De wijsheid van anderen heeft nooit enig nut gehad. Als de orkaan aanstormt – oorlog, onrechtvaardigheid, liefde, ziekte, de buurman – sta je er altijd alleen voor, helemaal alleen, als een pasgeboren kind of een wees”.

Amélie Nothomb

U bent een ondernemer in wording. Uw leven draait dus rond creëren, verlangen, radicaal veranderen, contact leggen, testen, leren, ontdekken, overtuigen, digitaliseren, werken, energie geven, aanpassen, verkennen, ontdekken, uitvinden, vooruitgang boeken, financieren.

U bent een groeiende ondernemer. U bent nog steeds ontroerd, u blijft visualiseren, ontwikkelen, versnellen, vernieuwen, ontmoeten, aanwerven, raadplegen, lopen, investeren, kiezen, bouwen, exporteren, motiveren, beïnvloeden, inspireren, rentabiliseren.

U bent een ondernemer met negatieve groeicijfers. U besteedt tijd aan denken, schrijven, handelen, zoeken, twijfelen, proberen, beven, onderhandelen, beveiligen, opnieuw lanceren, stress ondergaan, controleren, schuldgevoelens hebben, lijden, bidden, overleven.

U bent een ondernemer die zijn vertrouwen kwijt is. U kunt niet langer aanvoelen, slapen, eten,  denken, luisteren, zien, verbinden, evalueren, beslissen, reageren, prioriteiten stellen, organiseren, begeleiden, vooruitgaan, vermijden, dromen, uitblazen, ademen, bestaan.

U bent een oplevende ondernemer. U kunt bedaren, loslaten, heroriënteren, bevrijden, glimlachen, observeren, luisteren, spreken, praten, falen, experimenteren, vereenvoudigen, overbrengen, respecteren, helpen, liefhebben, leven, verwelkomen, groeien, opleven, ondersteunen, handelen.

Waarom wachten op een trauma om de waarheid onder ogen te nemen, grenzen te leggen, onze eigenheid in acht te nemen, onze zwakheden te herkennen en onze krachten te ontplooien?

Net als orkanen moet falen als ‘normaal’ worden beschouwd, als een onderdeel van het leer- en evolutieproces bij de mens. Op zich is mislukking niet meer dan een gebeurtenis die wij beoordelen. Meestal is deze evaluatie ongunstig en negatief, met het risico op een neerwaartse spiraal naar een perceptie van persoonlijke faling. Sommige mensen slagen er echter in om uit een dergelijk voorval totaal andere lessen en conclusies te trekken. En ze gebruiken die als een hefboom voor hun persoonlijk leerproces en vooruitgang.

Een mislukking is dus niet zozeer wat ons overkomt als wel onze eigen blik en houding tegenover wat ons overkomt. Wij beslissen of wij de situatie al dan niet verwelkomen op alle niveaus (psychologisch, systemisch, financieel). Wij beslissen of we daaruit gaan groeien en afstand nemen met behoud van wat overblijft, om op te leven voor andere perspectieven.

Hoe beleeft u een mislukking? Neemt u de tijd om ervan te leren? Wordt het geen tijd om dit in uw model te integreren?

Of u nu ondernemer bent of senior executive van een groot bedrijf, de vraag is dezelfde. Alleen de gevolgen verschillen. Dankzij hun diepe wortels zijn grote bedrijven veerkrachtiger … op het eerste gezicht althans.

Misschien vraagt u zich af hoe u deze nieuwe aanpak moet toepassen.

U kunt beginnen met post-project feedback sessies. Dat helpt om feiten te identificeren, emoties te uiten, tostanden te bespreken, een bewustwording op gang te brengen, gebruik te maken van wat u weet.

U kunt voordrachten over mislukking bijwonen. Die bevorderen vaak een andere aanpak. Bewustwording is trouwens noodzakelijk om een situatie te aanvaarden en actie te ondernemen.

U kunt ook oplevende ondernemers integreren in uw teams. Ze worden dan ‘intrapreneurs’ die een nieuwe cultuur in het leven roepen. U kunt hen aanwerven of hen specifieke projecten toevertrouwen. U kunt hen ook vragen om transformatieworkshops te leiden binnen uw bedrijf.

U kunt leden van uw team – of uzelf – betrekken bij de ondersteuning aan oplevende ondernemers. U kunt mentor worden, personeel, apparatuur of ruimtes ter beschikking stellen, evenementen sponsoren.

Welke vorm u ook kiest, het draait allemaal rond veranderen. Iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen.

CYCLE ON? Wees er als een van de eersten bij, om de wereld te veranderen.

Delen