De economische gevolgen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen voor de Belgische economie

20 januari 2021 om 08:01 

Update: Officieel verkozen tot president van de Verenigde Staten, Joe Biden begint zijn termijn op 20 januari 2021 om 12.00 uur. Matig protectionisme zal dus aan de orde van de dag zijn voor de komende 4 jaar. Om de mogelijkheden van de Biden-administratie te ontdekken, zie je op 8 februari!

Op 3 november zijn de Amerikanen naar de stembus gegaan om hun nieuwe president te kiezen. Voor de nieuwe termijn van vier jaar waren er twee kandidaten in de running: Donald Trump (Republikein) en Joe Biden (Democraat). Twee zeer verschillende mannen en twee zeer verschillende agenda’s, die de komende vier jaar onherroepelijk van invloed zullen zijn op onze economie. 

Isolationisme vs. gematigd protectionisme

Het presidentschap van Trump is altijd gekenmerkt geweest door zijn protectionistische ambitie. Inderdaad, zijn doel en economische acties hebben altijd de mantra “America First” gerespecteerd. Nog eens vier jaar in deze richting zou dus onvermijdelijk nadelig zijn voor de koers van de Europese aandelen. Zoals Eric Dor, Directeur Economische Studies van de IESEG School of Management, opmerkt: “Europese bedrijven dreigen nog steeds met een verdere verhoging van de douanerechten op hun export naar de Verenigde Staten”, en dat geldt uiteraard ook voor België! Frank Kelly, correspondent in Washington voor Deutsche Bank, is van dezelfde mening: “Als hij een tweede termijn krijgt, zal Trump op deze weg voortgaan en de kloof tussen ons (de VS, nota van de redacteur) en de rest van de wereld vergroten”. 

Hoewel Joe Biden een programma voorstelt dat in sommige opzichten zeker protectionistisch is, zoals de verplaatsing van fabrieken naar de Verenigde Staten, zou zijn economisch programma in het voordeel van de Europese bedrijven werken. Volgens Eric Dor zou de door Biden voorgestelde verhoging van de vennootschapsbelasting in combinatie met de dalende dollar “de vooruitzichten voor de relatieve winstgevendheid van Europese bedrijven verbeteren in vergelijking met Amerikaanse bedrijven”. In tegenstelling tot Trump, gaat Biden uit van een versterking van de relaties met de geallieerden (o.a. de Belgen) en voorziet daarom een “harmonieuze internationale politiek” volgens Frank Kelly. 

We mogen echter niet vergeten dat de economische doelstelling van Biden protectionistisch blijft en ongetwijfeld sterker gericht zal zijn op het binnenland. 

Zo hebben we aan de ene kant Trump en zijn brandende wens om de Europese export en producten van allerlei aard meer en meer te belasten, en aan de andere kant Biden, die de betrekkingen met de Europese bondgenoten wilt herstellen en dus een minder agressief buitenlands economisch beleid zou voeren.

Delen

Jean-Philippe Mergen

Director Export - Enterprise Europe Brussels