De hervorming van de Brusselse subsidies is onderweg

Door David Hainaut  - 17 januari 2019 om 07:01 

Op 28 november presenteerde minister Didier Gosuin bij Beci het nieuwe ondersteuningssysteem voor bedrijven, zoals door de regering aangekondigd in maart 2017. Sommige van deze hulpformules zijn soms nauwelijks gekend …

De laatste woensdag van november zag enkele tientallen ondernemers naar Beci toestromen om te komen luisteren naar Didier Gosuin, de Brusselse minister van Werkgelegenheid en Economie, en een panel van vijf sprekers. Een belangrijk moment, in feite, want na meer dan tien jaar wachten wordt de hervorming van de steun aan bedrijven nu eindelijk officieel. “Het stelsel was voorbijgestreefd en niet meer geschikt, mede door zijn traagheid. Het is nu tijd voor een opknapbeurt, met een nieuwe leidraad en nieuwe doelstellingen waarmee we de toekomst positiever tegemoet gaan,” begon een zoals gebruikelijk bijzonder enthousiaste Didier Gosuin.

 

Eindelijk digitaal!

De minister had het van meet af over de implementatie van een nieuw digitaal platform (Mybusinesspass, zie kader), dat in het leven werd geroepen om de administratieve procedures te vereenvoudigen, en om verzoeken om bijstand toegankelijker en leesbaarder te maken – wat ook hun succes zou bevorderen. “Deze hervorming is gewaagd”, aldus de auteur ervan. “Dit platform zal dankzij zijn digitale dimensie iedereen kunnen helpen. Het is een gezamenlijke verwezenlijking van overheid en privĂ© partners. We hadden een kritische blik nodig om deze hulpmiddelen te herzien. Sommige ervan waren zodanig stuntelig opgevat dat ze in tien jaar nooit zijn gebruikt! Of heel weinig, zoals de steun bij werving en selectie.”

Daarnaast zal een deel van de steun worden overgedragen. Zo bijvoorbeeld de hulp aan bedrijven die zware tijden doorstaan wegens openbare werken (deze steun is nu is opgenomen in een specifieke verordening voor wegenbouwwerven) – of de steunmaatregelen voor energie: die worden overgeheveld naar een stelsel beheerd door Leefmilieu Brussel, in samenwerking met de werkgeversfederaties.

 

E-commerce, coworking en voorafgaande activiteit

Didier Gosuin herinnerde eraan dat onze economische wereld in hoog tempo verandert en gaf vervolgens een detailbeschrijving van de functionaliteiten van de site. Hij verduidelijkte dat deze reorganisatie deel uitmaakt van een rationalisatie van de economische instrumenten van het Brusselse Gewest, waarbij instanties als Atrium, Impulse en Brussels Invest & Export (BIE) hun krachten hebben gebundeld binnen het nieuwe Brusselse Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven (BAOB, beter bekend als hub.brussels). “De behoeften van ondernemers zijn vandaag uiterst divers”, voegde hij eraan toe. “Daarom hadden we ook een instrument nodig dat makkelijker en permanent bruikbaar was. Bovendien zal deze modernisering het mogelijk maken om nieuwe premies toe te kennen, met name voor e-commerce, waar Brussel – laten we eerlijk zijn – een beetje achterop liep. Nu zullen KMO’s dankzij deze vereenvoudigde voorwaarden beter hun weg vinden en zullen sommige sectoren worden aangemoedigd.” Zoals coworking, die een premie zal krijgen, terwijl er een pre-activiteittoelage zal worden gecreĂ«erd.

 

Jaarlijks 29 miljoen uitgekeerd

Didier Gosuin herinnerde eraan dat deze hervorming een logisch gevolg is van de recente herziening van de werkgelegenheidssubsidies: “Wij willen alle ondernemers blijven helpen en stimuleren, ook al zijn ze steeds talrijker. Sommige limieten worden natuurlijk behouden. Maar de effecten van het nieuwe stelsel zijn al merkbaar: we verwerken momenteel meer dan 4000 dossiers en het aantal zal naar verwachting nog toenemen. Ergens is dit logisch, rekening houdend met de talloze kansen die nog voor het grijpen liggen, en de terugkeer van de groei in onze hoofdstad. Dit is te danken aan een legislatuur die enkele fouten heeft rechtgetrokken en onze middelen heeft geoptimaliseerd (29 miljoen euro wordt jaarlijks aan KMO’s toegewezen). En dit alles, binnen een eerder beperkende regelgeving: de Europese wetten op dit gebied zijn streng; we doen natuurlijk niet altijd wat we willen.” De minister wees ook op het belang van algemene steun voor de circulaire economie: in het kader van duurzame ontwikkeling zal de kringloopaanpak preferentiĂ«le voorwaarden genieten.

 

“Geweldige steun”

Vijf ervaren ondernemers, die al regionale subsidies hadden ontvangen, vertelden over hun belevingen met de administratie. Onder hen SĂ©bastien Curnel, van Joy Joyn, een startup gericht op digitale mobiliteitsoplossingen, of Julien Vandeleene (Bepark), wiens voortdurend evoluerende onderneming soms hulp nodig heeft (consultancy, buitenlandse handel …). Laatstgenoemde raadde dan ook aan om “niet om het even wanneer bijstand te vragen en deze goed te richten in een vroeg stadium, zo mogelijk met een passende strategie”. Naomi Smith, die werkzaam is in de sociale economie (Envie Atelier, die voormalige werklozen tewerkstelt), verheugde zich om haar recent debuut en loofde “de geweldige steun en de luistervaardigheid van deskundigen (die) haar altijd goed hebben begeleid”. Alain Gillieaux, Managing Director van RVB (leverancier van luxe badkamerkranen), beaamde dit standpunt: “Deze steunmaatregelen besparen ons kostbare tijd, wat ideaal is voor het stimuleren van een bedrijf.”

In deze context heeft Beci tot taak om de ondernemers bij te staan met antwoorden op hun vragen en hulp die het best bij hun behoeften past.

 

Mybusinesspass: een digitaal plateform

Het platform Mybusinesspass biedt een eenvoudige en bevoorrechte toegang tot diverse privĂ© en overheidssubsidies in de hoofdstad. De tool werkt op een vrij originele manier, namelijk met “passen” die worden uitgereikt volgens ieders ondernemersroute. Pass Fly is speciaal ontworpen voor nieuwe ondernemers die hun bedrijf nog geen drie jaar runnen. Pass Sail helpt bedrijven ouder dan drie jaar om een versnelling hoger te schakelen. Pass Back on Track zal nuttig zijn om nieuw leven in te blazen in een bedrijf dat achterop loopt of in moeilijkheden verkeert. En Pass Relay is bedoeld voor ondernemers die de fakkel in de best mogelijke omstandigheden willen overdragen.

Elke “pas” is dus ontworpen om alle basisdoelstellingen van ondernemerschap te bestrijken, met onder meer advies, informatie, instrumenten (inclusief tests om discriminatie te bestrijden), versnellingsprogramma’s en netwerking. Dit alles met actieve partners op het gebied van ondersteuning, coaching, werkgelegenheid en opleiding, financiering of lokalisatie. Kortom, de basis-ingrediĂ«nten van ondernemerschap!

Zie ook: mybusinesspass.brussels

Informatie: informatienummer 1819, toegankelijk van maandag tot vrijdag tussen 8u30 en 13u. Op dinsdag tussen 17 en 19u30. E-mail: info@1819.brussels. Het infopunt 1819 (Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel) is open tussen 13 en 17u.

Delen

Jacqueline Suain

Assistente Advies aan ondernemingen